Oamenii noștri

Asigurarea securității si sănătății la locul de muncă

Toți angajații au dreptul la protecție împotriva accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Oferim un mediu de lucru sigur și sănătos și promovăm o cultură organizațională care pune pe primul plan sănătatea și siguranța oamenilor.

Ce înseamnă pentru JTI?

Colaborăm pentru a îmbunătăți cultura organizațională legată de securitatea la locul de muncă și pentru a furniza condiții de lucru sigure. Promovăm conștientizarea securitații la locul de muncă, asimilăm cunoștințe și ne echipăm cu instrumente pentru a identifica pericolele, preveni incidentele și pentru a proteja sănătatea tuturor angajaților.

Ce înseamnă pentru mine ca angajat?

Particip la toate instructajele relevante de Securitate și Sănătate la locul de muncă și cunosc procedurile locale legate de securitate și sănătate.

Dacă mi se solicită să folosesc un utilaj sau să conduc un autovehicul al Companiei, voi avea o conduită sigură și responsabilă și voi lua în considerare potențialele pericole. Nu voi folosi un utilaj, nu voi conduce și nu voi desfășura nicio altă activitate care ar putea avea ca rezultat vătămarea propriei persoane sau a altor persoane, în cazul în care comportamentul sau capacitatea de discernământ îmi sunt afectate.

Raportez orice condiții nesigure, incidente, accidente evitate în ultimul moment sau conduite periculoase.

Ca manager, sunt responsabil de susținerea proactivă a culturii legate de securitatea la locul de muncă. Mă asigur că angajații au competențele, cunoștințele, instruirea și echipamentul necesar pentru a lucra în condiții de siguranță. În cazul în care mi se aduce la cunoștință un incident sau un risc referitor la securitate și sănătate, îl voi analiza imediat.

Ce înseamnă pentru partenerii de afaceri?

Partenerii de afaceri trebuie să asigure condiții și practici de lucru sigure. Aceștia trebuie să dețină politici și sisteme adecvate pentru a gestiona securitatea si sănătatea la locul de muncă.

În ce situații se aplică?

Câteva exemple de posibile situații periculoase sau riscante:

  • Sunt îngrijorat că un coleg intenționează să conducă sau să acționeze un utilaj sub influența alcoolului.
  • Managerul direct mi-a solicitat să îndeplinesc o sarcină, însă nu am beneficiat încă de instruirea necesară pentru a o efectua în condiții de siguranță.
  • Am remarcat un cablu electric deteriorat, ceea ce ar putea avea ca rezultat accidentarea mea sau a unui coleg.

Aflati mai multe