Naši ljudi

Zdravlje i bezbednost na radnom mestu

Svi zaposleni imaju pravo da budu zaštićeni od povreda i bolesti na radnom mestu. Obezbeđujemo bezbedno i zdravo radno okruženje i promovišemo kulturu koja na prvo mesto stavlja zdravlje i bezbednost ljudi.

Šta to znači za JTI?

Zajedno radimo na tome da unapredimo svoju bezbednosnu kulturu i osiguramo bezbedne uslove za rad. Promovišemo svest o bezbednosti i uz pomoć znanja i alata osposobljavamo se za prepoznavanje opasnosti, sprečavanje incidenata i zaštitu zdravlja svih zaposlenih.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vodim računa o tome da prisustvujem svim relevantnim obukama za bezbednost i zdravlje na radu i poznajem lokalne procedure za bezbednost i zdravlje na radu.

Preuzimam odgovornost za svoju bezbednost i bezbednost svojih kolega. Ako je potrebno da koristim mašine ili vozim kompanijska vozila, obavezno se ponašam odgovorno i na bezbedan način i obraćam pažnju na potencijalne opasnosti. Nikada ne koristim mašine, ne vozim, niti obavljam bilo koju drugu aktivnost koja može da naškodi meni ili drugima ako su mi rasuđivanje ili učinak narušeni.

Prijavljujem sve nebezbedne uslove, incidente, izbegnute nesreće i nebezbedno ponašanje.
Kao menadžer, dužnost mi je da proaktivno predvodim kompanijsku bezbednosnu kulturu. Staram se o tome da zaposleni imaju potrebno znanje, kvalifikacije i opremu za bezbedan rad. Ako mi se skrene pažnja na bezbednosno-zdravstveni incident ili rizik, odmah reagujem.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da naši poslovni partneri osiguravaju bezbedne prakse i uslove za rad. Potrebno je da imaju uspostavljene adekvatne politike i sisteme za bezbednost i zdravlje.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera potencijalno opasnih ili rizičnih situacija:

  • Bojim se da kolega namerava da vozi ili koristi mašine u alkoholisanom stanju.
  • Menadžer je zatražio od mene da obavim zadatak, ali ja još uvek nisam obučen/a da ga obavim na bezbedan način.
  • Primetio/la sam oštećen električni kabl koji može da povredi mene ili kolegu.

Saznaj više