Naši ljudi

Jednakost i poštovanje

Naša kompanija prihvata različitosti i promoviše inkluzivnu kulturu u kojoj svako može da bude ono što jeste na poslu bez rizika od diskriminacije ili uznemiravanja.

Šta to znači za JTI?

Nepoštovanje, diskriminacija i uznemiravanje ugrožavaju JTI vrednosti, a mi smo dužni i sebi i jedni drugima da delujemo ako nešto nije u redu.

Mi ne diskriminišemo niti tolerišemo diskriminaciju u vezi sa polom, godinama, rasom, religijom, invaliditetom, seksualnom orijentacijom, bračnim statusom, etničkim poreklom, nacionalnim poreklom ili bilo kojom drugom karakteristikom koju predviđa zakon.

Ne tolerišemo fizičko, verbalno ili pisano uznemiravanje ili zastrašivanje.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vrednujem i poštujem kulture, mišljenja i načine života koji se razlikuju od mojih. Razmišljam o tome kako moje ponašanje može da utiče na druge. Izbegavam uvredljivu, agresivnu ili zastrašujuću komunikaciju. Ja ne pravim sugestivne seksualne aluzije ili nepoželjne fizičke gestove u odnosu na druge.
Ako sam pušač, poštujem pravo nepušača da rade u okruženju bez dima.

Ako neko ispoljava uvredljivo ponašanje ili bilo koji oblik diskriminacije ili uznemiravanja u odnosu prema meni, imam slobodu da to prijavim svom linijskom menadžeru, Odeljenju ljudskih resursa ili članu Odeljenja za usaglašavanje ponašanja zaposlenih sa Pravilima ponašanja.

Kao menadžer, prihvatam različitosti i ophodim se prema kolegama ravnopravno i sa poštovanjem. Donosim odluke koje su fer i nepristrasne. Ne tolerišem nijedan oblik diskriminacije ili uznemiravanja i odmah reagujem na nepravilnosti na koje mi se skrene pažnja.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Od naših poslovnih partnera se očekuje da obezbede fer radno okruženje u kojem svaki zaposleni uživa poštovanje kao i da nijedan radnik ne trpi nikakav oblik diskriminacije ili zastrašivanja.

Evo nekoliko primera neosetljivog ili uvredljivog ponašanja:

  • Neprimeren ili uvredljiv humor, komentari seksualne prirode ili komentari koji vređaju muškarce ili žene
  • Izražavanje rasističkih stavova
  • Ponižavanje zaposlenog ili grupe zaposlenih, npr. tako što se njihove greške ističu pred drugima
  • Marginalizovanje pojedinaca ili grupa, npr. tako što se neopravdano isključuju iz aktivnosti ili razgovora

Saznaj više