Våra medarbetare

Att säkerställa hälsa och säkerhet

Alla anställda har rätt till skydd mot arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö och främjar en kultur som prioriterar människors hälsa och säkerhet.

Vad innebär det här för JTI?

Vi arbetar tillsammans för att förbättra vår säkerhetskultur och skapa säkra arbetsförhållanden. Vi främjar säkerhetsmedvetande och anskaffar kunskaper och verktyg för att identifiera faror, förebygga incidenter och skydda hälsan för alla anställda.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag ser till att delta i all relevant hälso- och säkerhetsutbildning och känna till lokala hälso- och säkerhetsrutiner.

Jag tar ansvar för min egen och mina kollegors säkerhet. Om jag behöver använda maskiner eller köra ett företagsfordon måste jag agera säkert och ansvarsfullt och vara uppmärksam på möjliga faror. Jag får inte använda maskiner, köra bil eller utföra någon annan aktivitet som kan leda till skada för mig själv eller andra, om mitt omdöme eller min prestationsförmåga är nedsatt.

Jag rapporterar alla osäkra förhållanden, incidenter, tillbud eller osäkra beteenden.

Som chef ansvarar jag för att proaktivt leda vår säkerhetskultur. Jag säkerställer att de anställda har de kompetenser samt den kunskap, utbildning och utrustning som krävs för att arbeta säkert. Om jag uppmärksammas på en hälso- och säkerhetsincident eller risk åtgärdar jag den omedelbart.

Vad innebär det för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att våra affärspartners ser till att använda säkra arbetsvillkor och rutiner. De måste införa tillräckliga strategier och system för att hantera hälsa och säkerhet.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på möjliga riskabla eller farliga situationer:

  • Jag är orolig för att en kollega tänker köra bil eller använda maskiner under påverkan av alkohol.
  • Min chef har bett mig att utföra en uppgift, men jag har ännu inte fått tillräcklig utbildning för att utföra den på ett säkert sätt.
  • Jag har upptäckt en skadad elkabel som kan leda till personskada för mig själv eller mina kollegor.

Ta reda på mer