Våra medarbetare

Behandla människor likvärdigt och med respekt

Vi uppskattar mångfald och främjar en inkluderande kultur där alla kan vara sig själva på arbetet, utan risk för diskriminering eller trakasserier.

Vad innebär detta för JTI?

Respektlöst uppförande, diskriminering och trakasserier strider mot JTI:s värderingar och vi har ett ansvar mot oss själva och varandra att agera om något inte står rätt till.

Vi diskriminerar inte och tolererar inte diskriminering med koppling till kön, ålder, ras, religion, funktionshinder, sexuell läggning, civilstånd, etnisk bakgrund, nationellt ursprung eller någon annan personlig egenskap som är skyddad enligt lag.

Vi tolererar inte fysiska, verbala eller skriftliga trakasserier eller hot.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag värderar och respekterar kulturer, åsikter och livsstilar som skiljer sig från min egen. Jag tänker på hur mitt beteende kan påverka andra. Jag undviker stötande, aggressiv eller hotfull kommunikation. Jag fäller inga suggestiva sexuella kommentarer och gör inga ovälkomna fysiska gester mot andra.

Om jag är rökare respekterar jag icke-rökares rätt att arbeta i en rökfri miljö.

Om någon beter sig på ett respektlöst sätt mot mig eller diskriminerar mig på något sätt, bör jag rapportera det till min chef, min HR-kontakt eller en medlem av Compliance-teamet.

Som chef uppskattar jag mångfald och behandlar kollegor likvärdigt och med respekt. Jag fattar beslut som är rättvisa och opartiska. Jag tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier och agerar omedelbart på frågor som tas upp med mig.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Våra affärspartners förväntas möjliggöra arbetsvillkor där de anställda behandlas med respekt och rättvisa. De bör se till att ingen anställd utsätts för någon form av diskriminering eller hot.

Här är några exempel på okänsligt eller kränkande beteende:

  • Olämplig eller kränkande humor, kommentarer av sexuell natur eller respektlösa kommentarer mot män eller kvinnor
  • Uttryck av rasistiska åsikter
  • Förnedra en anställd eller en grupp anställda, till exempel genom att peka ut deras misstag inför andra
  • Marginalisera individer eller grupper, till exempel genom att otillbörligen utesluta dem från aktiviteter eller samtal

Ta reda på mer