Çalışanlarımız

Çalışanlara Eşit ve Saygılı Davranmak

Çeşitliliği kucaklıyor ve ayrımcılığa uğrama veya taciz edilme riski olmadan herkesin iş yerinde kendisi olabileceği kapsayıcı bir kültürü teşvik ediyoruz.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Saygısız davranış, ayrımcılık ve taciz JTI değerlerine aykırıdır; kendimize ve birbirimize karşı görevimiz, yanlış bir şey olduğunda harekete geçmektedir.

Cinsiyet, yaş, ırk, din, engellilik, cinsel tercih, medeni durum; etnik köken, milli köken veya kanunen koruma altındaki diğer herhangi bir özellik nedeniyle ayrımcılık yapmaz ve yapılmasına müsamaha göstermeyiz.

Fiziksel, sözlü veya yazılı hiçbir taciz veya tehdidi hoş görmeyiz.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Kendiminkinden farklı kültürlere, fikirlere ve yaşam tarzlarına değer verir ve saygı duyarım. Davranışımın başkalarını nasıl etkileyebileceğini düşünürüm. Saldırgan, agresif veya tehditkâr şekilde iletişim kurmaktan kaçınırım. Cinsel imalarda bulunmam veya başkalarına karşı nahoş el/kol hareketleri yapmam.

Sigara içiyorsam, sigara içmeyenlerin dumansız bir ortamda çalışma hakkına saygı duyarım.

Saygısız bir davranışa veya herhangi bir şekilde ayrımcılığa ya da tacize maruz kalırsam; bunu yöneticime, İK İş Ortağıma veya Uygunluk Ekibinin bir üyesine bildiririm.

Yönetici olarak, çeşitliliği kucaklar ve tüm çalışanlara eşit ve saygılı davranırım. Adil ve tarafsız kararlar veririm. Ayrımcılığa ve tacize hiçbir şekilde müsamaha göstermem ve benimle paylaşılan tüm endişelerle ilgili olarak derhâl harekete geçerim.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

İş ortaklarımızın, çalışanlara saygılı ve adil davranılan ve hiçbir çalışanın herhangi bir şekilde ayrımcılığa veya tehdide maruz kalmadığı çalışma koşulları sağlamasını bekleriz.

Düşüncesiz veya saldırgan davranışa bazı örnekler:

  • Uygunsuz veya saldırgan nitelikte espriler, erkeklere veya kadınlara karşı cinsel içerikli veya saygısızca yorumlar
  • Irkçı görüşler ifade etmek
  • Başkalarının önünde hatasına dikkat çekerek, bir çalışanı veya bir grup çalışanı aşağılamak
  • Aktivitelerden veya sohbetlerden haksız yere dışlayarak, bireyleri veya grupları ötekileştirmek

Daha fazla bilgi için