Наші люди

Рівноправне та поважне ставлення до людей

Ми підтримуємо принципи різноманітності та сприяємо культурі інклюзивності (відсутності упереджень), коли кожен може бути собою на роботі без ризику дискримінації або переслідувань.

Що це означає для JTI?

Нечемна поведінка, дискримінація та переслідування суперечать цінностям компанії JTI. Ми зобов’язані вживати відповідних заходів, якщо відбувається щось неправомірне.

Ми не практикуємо та не допускаємо дискримінацію за ознаками статі, віку, раси, релігії, обмежених фізичних можливостей, сексуальної орієнтації, сімейного стану, етнічного чи національного походження або за будь-якими іншими ознаками, що гарантуються законом.

Ми не допускаємо жодних фізичних, словесних чи письмових переслідувань або залякувань.

Що це означає для мене як працівника?

Я ціную та поважаю різні культури, думки та стилі життя, які відрізняються від моїх. Я завжди враховую, як моя поведінка може вплинути на інших людей. Я уникаю образливих та агресивних висловлювань або залякування. Я не роблю непристойних сексуальних пропозицій та не демонструю непристойні жести.

Якщо я курю, я поважаю право некурців працювати в середовищі, де не курять.

Якщо хтось виявляє неповагу чи будь-яку форму дискримінації або залякування щодо мене, я маю поінформувати про це мого керівника, працівника Відділу персоналу або працівника Відділу з питань відповідності корпоративним нормам і правилам.

Як безпосередній керівник, я підтримую різноманітність і ставлюся до своїх колег однаково та з повагою. Я ухвалюю справедливі, неупереджені рішення. Я не допускаю жодних форм дискримінації чи залякування та негайно вживаю заходів, якщо мене повідомили про порушення.

Що це означає для наших бізнес-партнерів?

Ми розраховуємо, що наші бізнес-партнери гарантують такі робочі умови, де проявляють повагу та справедливо ставляться до всіх працівників, а також забезпечують, щоб жоден працівник не стикався з будь-якою формою дискримінації чи залякування.

Деякі приклади образливої поведінки:

  • Неприйнятний або образливий гумор, коментарі сексуального характеру чи нечемні коментарі, спрямовані проти чоловіків або жінок
  • Расистські висловлювання
  • Приниження працівника чи групи працівників, наприклад, вказання на їхні помилки в присутності інших
  • Соціальна ізоляція окремих осіб або груп, наприклад, необґрунтоване відсторонення їх від певних видів діяльності чи обговорень

Дізнайтеся більше