Подаване на сигнали

Подаване на сигнали

Ние всички носим колективна отговорност за насърчаване на лоялността, уважението и почтеността в нашите отношения помежду ни и с нашите клиенти. Ние, в JTI, се отнасяме сериозно към всички изразени притеснения и вземаме необходимите мерки за разрешаването им.

На кого да подам сигнал?

Ако в някакъв момент усетите съмнение или имате въпрос, винаги следва да потърсите указания. В целия Кодекс, разделите Научете повече Ви насочват към конкретните отдели, които могат да Ви помогнат със свързани въпроси или да Ви предоставят допълнителна информация.

Ако видите или чуете нещо, което според Вас може да е незаконно, може да нарушава нашия Кодекс, политики или процедури, или може да заплашва нашата дейност или репутация, Вие следва да съобщите това.

Независимо пред какъв въпрос сте изправени, Вие можете да говорите с прекия си ръководител или с мениджър „Човешки ресурси“ в поверителност. Ако не се чувствате уверени да използвате тези опции, Вие можете да изразите своите притеснения чрез нашия независим канал за съобщаване, “Вашият глас“.

Ако споделите притеснение, ние очакваме това да бъдат направено добросъвестно. Това означава да имате разумни основания да смятате, че информацията, която съобщавате, е вярна, дори ако по-късно се окаже, че не е. Ако споделите притеснение със съзнанието, че то е невярно, подвеждащо или злонамерено, това може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки.

Кога да подам сигнал?

Когато и да е решите да съобщите, вие следва да говорите по-рано, а не по-късно. Ако изчакате с предприемането на действие, има риск ситуацията да се влоши, за Вас и за JTI. Това също може да направи разрешаването й по-трудно.

Всеки акт на отмъщение срещу някой, който добросъвестно споделя притеснение или подпомага процеса на разследване, ще се третира като сериозен дисциплинарен въпрос.

Как работи механизмът за подаване на сигнали Вашият глас?

Съобщете

Има няколко начина да споделите притеснения за неправомерно поведение през ”Вашият глас” Независимо как ще се свържете, ние ще запазим в тайна Вашата самоличност в процеса на ”Вашият глас”, освен ако Вие поискате друго
  • Влезте в контакт с лицето за контакт за ”Вашият глас”
  • Изпратете го чрез онлайн портала ”Вашият глас”
  • Или изпратете по електронна поща на екипа по Compliance на onebehaviour@jti.com

Преглед

Вашето лице за контакт ще препрати притеснението Ви на отговорник в екипа по Compliance, който ще вземе решение за най-добрия курс на действие. Ако е необходимо, Комитетът по бизнес етика ще определи най-подходящия курс на действие. Ако притеснението не е в компетентността на ”Вашият глас”, вашето Лице за контакт ще Ви уведоми и ще Ви посъветва към кого да се обърнете.

Разследване

Ако е необходимо допълнително разследване, то се управлява безпристрастно и справедливо от Ръководител на разследване. Той съобщава своите констатации на отговорник или Комитета по бизнес етика. Ако е необходимо, на местното ръководство ще бъдат препоръчани корективни действия.

Решение

Вашето лице за контакт ще Ви уведоми за резултата от разследването. Преди да бъде приключен който и да е случай, същият трябва да бъде прегледан от Главния отговорник по Compliance.

Научете повече

Назад Вашият пътеводител