Prijavljivanje nepravilnosti

Imamo zajedničku odgovornost da promoviramo pravičnost, poštovanje i integritet u međusobnom ophođenju i ophođenju sa poslovnim partnerima. U kompaniji JTI svaka nepravilnost na koju se skrene pažnja shvaća se ozbiljno i poduzimaju se mjere potrebne za rješavanje situacije.

Kome trebam prijaviti nepravilnost?

Uvijek kada imate nedoumice ili pitanja trebate zatražiti savjet. Pravila ponašanja sadrže odjeljke naslovljene Saznajte više, koji vas upućuju na konkretno odjeljenje koje vam može pomoći u vezi sa sličnim pitanjima ili pružiti dodatne informacije.

Ako vidite ili čujete nešto što smatrate da je možda nezakonito, da krši Pravila ponašanja, politike ili procedure ili da može ugroziti naše poslovanje ili ugled, trebali biste skrenuti pažnju na to.

Kakav god da je problem sa kojim se suočavate, možete razgovarati sa svojim menadžerom ili lokalnim poslovnim partnerom za kadrovske poslove u povjerenju. Ako vam navedene opcije zbog nečega ne odgovaraju, možete skrenuti pažnju na svoju neodumicu putem našeg neovisnog, povjerljivog kanala za prijavljivanje Vaš glas.

Ako prijavite nepravilnost, očekujemo da to radite dobronamjerno. To znači da postoje opravdani razlozi zbog kojih vjerujete da su informacije koje prijavljujete tačne, čak i ako se kasnije ispostavi da nisu. Ako skrenete pažnju na nešto što je namjerno neistinito, obmanjujuće ili zlonamjerno, to može dovesti do disciplinskih mjera.

Kada trebam prijaviti nepravilnost?

Bez obzira na način prijavljivanja koji izaberete, trebate skrenuti pažnju na nepravilnost što prije. Ako čekate prije nego što to uradite, situacija se može pogoršati, i za vas i za JTI. To može i otežati rješavanje situacije.
Svaki čin revanšizma protiv osobe koja dobronamjerno prijavljuje nepravilnost ili pomaže u procesu istrage tretira se kao ozbiljno disciplinsko pitanje.

Kako funkcionira Vaš glas?

Nemojte šutjeti

Postoji nekoliko načina za prijavljivanje nepravilnosti putem mehanizma Vaš glas. U svakom slučaju tokom cijelog procesa u okviru Vašeg glasa čuvamo povjerljivost vašeg identiteta, osim ako vi ne zatražite drugačije.
  • Obratite se kontakt osobi zaduženoj za Vaš glas
  • Pošaljite prijavu putem portala Vaš glas
  • Direktno obratite odjeljenju za usklađenost na onebehavior@jti.com

Obrada

Kontakt osoba prosljeđuje vašu prijavu koordinatoru tima za usklađenost, koji odlučuje šta je sljedeći korak. Po potrebi, Odbor za poslovnu etiku odlučuje šta je sljedeći korak.

Istraga

Ako je potrebna detaljnija istraga, šef tima za istrage je provodi na nepristrasan i fer način. Rezultate istrage priopćava koordinatoru ili Odboru za poslovnu etiku. Po potrebi, lokalnom rukovodstvu se preporučuju korektivne mjere.

Rješenje

Kontakt osoba vas obavještava o ishodu istrage. Direktor za usklađenost provjerava svaki slučaj prije nego što se zatvori.

Saznaj više

Nazad Vaš priručnik