Zgłaszanie wątpliwości

Wszyscy odpowiadamy za propagowanie sprawiedliwości, szacunku i uczciwości w relacjach między sobą nawzajem i naszymi partnerami biznesowymi. W JTI wszystkie zgłaszane wątpliwości traktowane są poważnie i podejmujemy konieczne działania w celu ich rozstrzygnięcia.

Komu mam zgłosić wątpliwość?

Mając kiedykolwiek wątpliwość lub pytanie, zawsze należy zwrócić się z prośbą o radę. Sekcje zatytułowane „Więcej informacji” odsyłają do konkretnych osób, które mogą pomóc w przypadku pytań i do dodatkowych informacji.

Jeżeli widzisz albo słyszysz coś, co według Ciebie może być niezgodne z prawem, może stanowić naruszenie naszego Kodeksu, polityk lub procedur, albo zagrażać naszej działalności czy reputacji, powinieneś reagować.

Niezależnie od rodzaju problemu możesz porozmawiać w zaufaniu ze swoim przełożonym lub przedstawicielem lokalnego Działu HR. Jeżeli te opcje nie są dla Ciebie dogodne, zgłoś swoją wątpliwość przez nasz niezależny i poufny kanał „Your Voice”.

Jeżeli zgłaszasz wątpliwość, oczekujemy, że robisz to w dobrej wierze. Oznacza to, że masz uzasadnione powody, aby wierzyć, że zgłoszone informacje są prawdziwe, nawet jeżeli później okaże się inaczej. Jeżeli zgłaszasz wątpliwość, która jest umyślnie fałszywa, wprowadzająca w błąd lub przekazana w złej wierze, może to spowodować zastosowanie środków dyscyplinarnych.

Kiedy powinno się zgłosić wątpliwość?

Niezależnie od sposobu zgłoszenia najlepiej jest zareagować jak najwcześniej. Jeżeli zwleka się zbyt długo, istnieje ryzyko, że sytuacja może się pogorszyć, zarówno dla Ciebie, jak i dla JTI. Może to również utrudnić jej rozstrzygnięcie.
W przypadku aktu odwetu na osobie zgłaszającej obawę w dobrej wierze lub biorącej udział w procedurze wyjaśniającej, stosowane będą surowe środki dyscyplinarne.

Jak działa Your Voice?

Reagowanie

Istnieje kilka sposobów zgłaszania wątpliwości dotyczących niewłaściwego zachowania w ramach „Your Voice”. Niezależnie od metody kontaktu zapewnimy Ci anonimowość w całym procesie „Your Voice”, chyba że zdecydujesz inaczej.
  • Kontakt z Osobą Kontaktową „Your Voice”
  • Wysłanie zgłoszenia przez portal internetowy „Your Voice” lub
  • Wysłanie e-mail do Działu ds. Zgodności ze Standardami na adres onebehavior@jti.com

Weryfikacja

Osoba Kontaktowa przekaże Twoje wątpliwości Mediatorowi z Działu ds. Zgodności ze Standardami, który zdecyduje o najlepszym toku postępowania. W razie konieczności, najwłaściwszy tok postępowania określi Komitet ds. Etyki Biznesowej. Jeżeli wątpliwość wykracza poza zakres „Your Voice”, Twoja Osoba Kontaktowa powiadomi Cię o tym i doradzi, komu należy ją zgłosić.

Procedura wyjaśniająca

Działania wyjaśniające będą przeprowadzone bezstronnie i sprawiedliwie przez Kierownika Dochodzenia. Przekaże on(a) swoje wnioski Mediatorowi lub Komitetowi ds. Etyki Biznesowej. Lokalny zarząd otrzyma rekomendacje dotyczące działań naprawczych.

Rozstrzygnięcie sprawy

Twoja Osoba Kontaktowa powiadomi Cię o wyniku procedury wyjaśniającej. Przed zamknięciem jakiejkolwiek sprawy jest ona weryfikowana przez Dyrektora ds. Zgodności ze Standardami.

Dowiedz się więcej

Poprzednie Twój przewodnik