Prijavljanje nepravilnosti

Imamo skupno odgovornost promovirati pravičnost, spoštovanje in integriteto v medsebojnem vedenju in vedenju s poslovnimi partnerji. V družbi JTI se vsaka nepravilnost, na katero se opozori, jemlje resno in ustrezno ukrepa z namenom reševanja situacije.

Komu moram prijaviti nepravilnost?

Vedno kadar ste v dvomu ali pa imate vprašanje, morate poiskati nasvet. Pravila vedenja vsebujejo dele z naslovom Izvedite več, ki vas napotijo na konkreten oddelek, ki vam lahko pomaga v zvezi s podobnimi vprašanji ali pa zagotovijo dodatne informacije.

Če vidite ali slišite nekaj kar menite, da je mogoče nezakonito, da krši Pravila vedenja, politike ali postopke ali da lahko ogrozi naše poslovanje ali ugled, morate na to opozoriti.

Ne glede na to kakšna je težava, s katero se soočate, se lahko, s svojim vodjo ali lokalnim poslovnim partnerjem za kadrovske posle, zaupno pogovorite. Če vam naštete možnosti iz določnega razloga ne ustrezajo, lahko na svoj dvom opozorite prek našega neodvisnega, zaupnega kanala za prijavo Vaš glas.

Če prijavite nepravilnost, pričakujemo, da to storite v dobri nameri. To pomeni, da obstajajo upravičeni razlogi zaradi katerih menite, da so informacije, ki jih prijavljate točne, četudi se kasneje izkaže, da niso. Če opozorite na nakaj, kar je namerno neresnično, zavajajoče ali zlonarmerno, lahko to pripelje od displinskih ukrepov.

Komu naj prijavim nepravilnost?

Ne glede na način prijave, ki ga izberete, morate na nepravinost opozoriti čim prej. Če čakate, se situacija lahko poslabša, tako za vas kot za JTI. To lahko oteži reševanje situacije.

Vsaka oblika revanšizma proti osebi, ki dobronamerno prijavi nepravilnost ali pomaga pri postopku preiskave, se obravnava kot resno disciplinsko vprašanje.

Kako deluje Vaš glas?

Ne bodite tiho

Je nekaj načinov za prijavo nepravilnosti z mehanizmom Vaš glas. V vsakem primeru med celotnim postopkom v okviru Vašega glasu ohranjamo zaupnost vaše identitete, razen če vi ne zahtevate drugače.
  • Obrnite se na kontaktno osebo za Vaš glas
  • Oddajte prijavo prek portala Vaš glas
  • Ali pa se obrnite neposredno na oddelek za skladnost na onebehavior@jti.com

Obdelava

Kontaktna oseba posreduje vašo prijavo koordinatorju tima za skladnost, ki odloča kaj je naslednji korak. Po potrebi, Odbor za poslovno etiko odloča kaj je naslednji korak. Če Vaš glas ne vsebuje predmeta vaše prijave, vas kontaktna oseba o tem obvesti in napotiti na osebo, na katero se morate obrniti.

Preiskava

Če je potrebna podrobnejša preiskava, jo vodja tima za preiskave izvaja na nepristrasten in pravičen način. Rezultate preiskave sporoča koordinatorju ali Odboru za poslovno etiko. Po potrebi, se lokalnemu vodstvu priporočajo korektivni ukrepi.

Rešitev

Kontaktna oseba vas obvešča o izzidu preiskave. Direktor za skladnost obravnava vsak primer preden za zaključi.

Izvedite več

Nazaj Vaš priročnik