Att ta upp frågor

Vi har ett gemensamt ansvar för att främja rättvisa, respekt och integritet när vi har med varandra och våra affärspartners att göra. På JTI tar vi alla frågetecken på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att lösa dem.

Vem ska jag rapportera mina frågor till?

Om du är osäker på något eller har några frågor bör du alltid be om hjälp. I hela uppförandekoden finns avsnitten Ta reda på mer, som hänvisar dig till den specifika avdelning som kan hjälpa dig med relaterade frågor eller ge dig vidare information.

Om du ser eller hör talas om något som du tror kan vara olagligt, innebär ett brott mot vår uppförandekod, policyer eller rutiner eller kan hota vår verksamhet eller vårt rykte, bör du tala om det.

Oavsett vad det gäller kan du tala med din chef eller din lokala HR-kontakt i fullt förtroende. Om du inte känner dig bekväm med dessa alternativ kan du ta upp frågan genom vår fristående och konfidentiella rapportkanal Your Voice.

Om du tar upp en fråga eller ett ärende förväntar vi oss att detta sker i god tro. Det innebär att du har skälig grund att tro att den information du rapporterar är sann, även om den senare visar sig inte vara det. Om du medvetet tar upp en fråga som är osann, vilseledande eller illvillig, kan det leda till disciplinära åtgärder.

När bör jag rapportera en fråga eller ett ärende?

Oavsett hur du väljer att rapportera bör du helst rapportera så snart som möjligt. Om du väntar med det finns det risk för att situationen förvärras, för dig själv och för JTI. Dessutom kan frågan bli svårare att lösa.

Varje repressalie mot någon som rapporterar en fråga eller bistår utredningsprocessen kommer att behandlas som ett allvarligt disciplinärende.

Hur fungerar Your Voice?

Säg till

Det finns flera sätt att ta upp frågor som rör olämpligt uppförande via Your Voice. Hur du än kontaktar oss kommer vi att hålla din identitet hemlig under hela Your Voice-processen om du inte begär något annat.
  • Kontakta en Your Voice-kontaktperson
  • Skicka den via Your Voice-onlineportalen
  • Eller skicka e-post till Compliance direkt på onebehavior@jti.com

Granskning

Din kontaktperson kommer att skicka ditt ärende till en handläggare i Compliance-teamet, som kommer att besluta om den bästa åtgärden. Vid behov kommer Business Ethics-kommittén att fastställa det lämpligaste tillvägagångssättet. Om ärendet inte omfattas av Your Voice informerar kontaktpersonen dig om detta och talar om vem du kan vända dig till.

Undersökning

Om ytterligare undersökning krävs kommer detta att hanteras opartiskt och rättvist av en utredningsledare. Han eller hon kommer att meddela sina resultat till handläggaren eller Business Ethics-kommittén. Vid behov kommer korrigerande åtgärder att rekommenderas till den lokala ledningen.

Lösning

Din kontaktperson kommer att informera dig om resultatet av undersökningen. Innan något ärende avslutas kommer det att granskas av vår Chief Compliance Officer.

Ta reda på mer

Föregående Your guide