Nasza rola w społeczeństwie

Inwestowanie w społeczności

Stawiamy sobie za cel pozytywny wkład w życie społeczności, wśród których prowadzimy działalność.

Co to oznacza dla JTI?

Inwestujemy w programy społeczne, kulturalne i środowiskowe ze starannie wyselekcjonowanymi organizacjami charytatywnymi, które działają na rzecz integracji społecznej.

Nie wspieramy osób fizycznych, organizacji komercyjnych lub takich, które nie podzielają naszego podejścia opartego na różnorodności i integracji społecznej.

Marki produktów JTI nie mogą być kojarzone z programami inwestycji społecznych.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Jeżeli jestem zaangażowany(-a) w pracę z partnerami w zakresie inwestowania w społeczności lub w programy tego rodzaju, przestrzegam procedur określonych w „Polityce dotyczącej inwestycji w społeczność”

Jak mogę zwiększyć swój wkład w życie społeczności?

  • Skontaktuj się z Koordynatorem ds. inwestycji w społeczności, aby uzyskać informacje na temat takich inwestycji w danym regionie oraz możliwości zaangażowania się w nie.

Dowiedz się więcej