Nasza rola w społeczeństwie

Zachowanie politycznej neutralności

Zachowanie politycznej neutralności leży w naszym najlepszym interesie.

Co to oznacza dla JTI?

Nie wywieramy, ani nie próbujemy wywierać niewłaściwego nacisku na agencje rządowe, przedstawicieli rządu lub ustawodawców w celu uzyskania rezultatu korzystnego dla JTI.

Szanujemy prawo naszych pracowników do aktywnego udziału w działalności politycznej, o ile ich zaangażowanie w politykę jest osobiste i nie jest kojarzone z JTI.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Moja przynależność do partii politycznych jest osobista i niezwiązana z moją pracą dla JTI. Wszelką działalność polityczną realizuję w czasie wolnym bez wykorzystania zasobów JTI, adresów e-mail JTI czy innych odniesień do Firmy.

Nie wykorzystuję miejsca pracy do lansowania kampanii politycznych, agitowania o wsparcie ze strony współpracowników lub pozyskiwania funduszy na swoją działalność polityczną.

Jeżeli ubiegam się o posadę w urzędzie publicznym, informuję o tym swojego przełożonego oraz lokalnego lub regionalnego radcę prawnego.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładów problemów dotyczących działalności politycznej:

  • Chcę zorganizować na terenie JTI wiec, któremu przewodniczyć będzie kandydat do parlamentu.
  • Aktywnie uczestniczę w lokalnej działalności politycznej poza godzinami pracy i chciałbym(-abym) kandydować w wyborach na radnego(-ą).
  • Mój współpracownik używa swojego samochodu oznakowanego marką JTI do uczestnictwa w wiecach politycznych.

Dowiedz się więcej