Nasza rola w społeczeństwie

Poszanowanie praw człowieka

W całej naszej działalności gospodarczej szanujemy prawa człowieka przynależne naszym pracownikom, partnerom biznesowym i ich pracownikom oraz społecznościom, w których prowadzimy działalność.

Co to oznacza dla JTI?

Prawa człowieka to uniwersalne normy mające jednakowe zastosowanie do każdej osoby, niezależnie od miejsca jej pobytu, obejmujące takie aspekty jak równe szanse, standardy zatrudnienia, wolność wypowiedzi i prywatność.

Wyraźnie informujemy wszystkich pracowników o prawach człowieka i przeprowadzamy ocenę oddziaływania, aby zidentyfikować i złagodzić potencjalne problemy związane z prawami człowieka.

Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi w celu poprawy sytuacji, w których prawa człowieka mogą być zagrożone. Podejmujemy szczególne środki ostrożności, by ograniczyć ryzyko pracy dzieci w naszej działalności i działamy na rzecz wyeliminowania pracy dzieci w społecznościach, w których jest to praktyka akceptowana kulturowo.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Oczekuję od JTI poszanowania przynależnych mi praw człowieka. Jeżeli obawiam się o potencjalne pogwałcenie przynależnych mi lub moim współpracownikom praw człowieka, reaguję.

Jeżeli jestem przełożonym, mam obowiązek zapewnić poszanowanie praw pracowników z mojego zespołu. Zajmuję się wszelkimi obawami zgłaszanymi mi przez pracowników zgodnie z wytycznymi dla przełożonych.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od wszystkich partnerów biznesowych oczekuje się przyjęcia i przestrzegania standardów zatrudnienia oraz warunków pracy, które są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa krajowego i konwencjami międzynarodowymi.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładowych sytuacji, które mogą wzbudzać zaniepokojenie:

  • Będąc na plantacji tytoniu, zauważyłem(-am) dziecko niosące ciężki pakunek tytoniu.
  • Niezależna organizacja pozarządowa twierdzi, że osoby pracujące dla plantatora nie korzystały z żadnej odzieży ochronnej.
  • Usłyszałem(-am), że poproszono jednego ze współpracowników o pracę w weekendy bez informowania Działu HR.
  • Przełożony odmówił jednemu ze współpracowników prawa dołączenia do związku zawodowego.

Dowiedz się więcej