Cəmiyyətdə rolumuz

İcmalara sərmayə

Biz fəaliyyət göstərdiyimiz cəmiyyətlərə müsbət töhfələr verməyə çalışırıq.

Bu, JTI şirkəti üçün nə deməkdir?

Biz diqqətlə seçilmiş xeyriyyə təşkilatları vasitəsilə sosial, mədəni və ekoloji proqramlara sərmayə qoyuruq.

Biz müxtəliflik və inklüzivlik yanaşmamıza uyğun olmayan təşkilatlara, habelə fiziki şəxslər və kommersiya təşkilatlarına dəstək göstərmirik.

JTI şirkətinin istehlak brendləri heç vaxt icmalara sərmayə proqramları ilə əlaqələndirilməməlidir.

Bu, bir işçi kimi mənim üçün nə deməkdir?

Mən icmalara sərmayə üzrə tərəfdaşlar və ya proqramlarının seçiminə cəlb olunsam, JTI şirkətinin İcmalara sərmayə siyasətində müfəssəl prosedurlara əməl edirəm.

Mən öz töhfəmi necə artıra bilərəm?

  • Öz ərazinizdə könüllülük təşəbbüslərini araşdırmaq üçün icmalara kapital qoyuluşu üzrə koordinatorunuz ilə əlaqə saxlayın.

Daha çox öyrən