Нашата роля в обществото

Инвестиране в общности

Целим постигане на положителен принос за обществата, в които работим.

Какво означава това за JTI?

Инвестираме в социални, културни и екологични програми с внимателно подбрани благотворителни организации, които подобряват социалното приобщаване.

Не подкрепяме отделни физически лица, стопански организации или организации, които не се придържат към нашия подход на разнообразие и приобщаване.

Потребителските марки JTI не бива никога да бъдат свързвани с общностни инвестиционни програми.

Какво означава това за мен като служител?

Ако участвам в подбора на общностни инвестиционни партньори или програми, следвам процедурите заложени в политиката на JTI за инвестиране в общности.

Как мога да увелича приноса си?

  • Свържете се с Вашия координатор по инвестиране в общности, за да научите повече за общностни инвестиционни инициативи Във вашата област и как можете да се включите.

Научете повече