Нашата роля в обществото

Запазване на политическа неутралност

В наш най-висш интерес е да останем политически неутрални.

Какво означава това за JTI?

Не прилагаме, нито се опитваме да прилагаме неуместно влияние върху правителствени агенции, представители или законодатели, за да създадем благоприятен резултат за JTI.

Уважаваме правото на нашите служители да играят активна роля в политическите процеси, при условие че тяхната намеса е лична и не е свързана с JTI.

Какво означава това за мен като служител?

Моите политически връзки са лични и не са свързани с работата ми в JTI. Провеждам всякакви политически дейности в личното си време и без да използвам ресурси на JTI, имейл адреси или други връзки на Компанията.

Не използвам работното място за промотиране на политически кампании, агитационна подкрепа от колеги или търся финансови вноски за политическата ми дейност.

Ако възнамерявам да взема позиция в публична служба, уведомявам своя ръководител, както и моя местен или регионален Юрисконсулт.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Ето някои примери за случаи, касаещи политически дейности:

  • Искам да бъда домакин на събрание, водено от кандидат за народен представител в помещенията на JTI.
  • Активно участвам в местни политики извън работа и бих желал да се включа в избори местен съветник.
  • Колега използва своя служебен брандиран автомобил на JTI, за да участва в политически събрания.

Научете повече