Нашата роля в обществото

Зачитане на правата на човека

При извършването на нашите бизнес операции, ние уважаваме човешките права на нашите служители, бизнес партньори и техните работници, и общностите където извършваме дейност.

Какво означава това за JTI?

Правата на човека са универсални норми, които се прилагат в еднаква степен спрямо всеки човек, независимо в коя част на света е, като обхващат такива теми като равни възможности, трудови стандарти, свобода на словото и неприкосновеност на личния живот.

Ние осигуряваме на всички служители ясна информация относно правата на човека и провеждаме оценки на въздействието, за да открием и намалим потенциални проблеми свързани с правата на човека.

Сътрудничим си с международни организации, неправителствени организации и частни дружества, за да подобрим ситуациите, в които от правата на човека може да са изложени на риск. Взимаме специални мерки за смекчаване на риска от детски труд в нашите операции и работим за премахване на детския труд в общностите, където това е приета практика на ниво култура.

Какво означава това за мен като служител?

Очаквам от JTI да зачита моите човешки права. Ако съм притеснен от потенциално нарушаване на моите човешки права или тези на мои колеги, съобщавам за това.

Ако съм ръководител, имам отговорност да гарантирам, че правата на служителите в моя екип са зачитани. Заемам се с всяко притеснение, споделено от служител, в съответствие с насоките за Преки ръководители.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Всички бизнес партньори се очаква да приемат и подържат стандарти за трудови практики и условия на работа, които са в съответствие с всички приложими местни закони и международни конвенции.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Ето някои примерни ситуации, които може да доведат до притеснение:

  • Докато бях във ферма за тютюн, забелязах дете да носи тежък товар тютюн.
  • Независима неправителствена организация твърди, че работници, работещи за тютюнопроизводител, са работили без лично предпазно оборудване
  • Чух че колега бе помолен да работи през уикендите без да бъде уведомен HR.
  • На колега му бе отказано правото да се присъедини към търговско обединение от неговия шеф.

Научете повече