Naša uloga u društvu

Osiguravanje fer konkurencije

Posvećeni smo fer konkurenciji na svim tržištima i u potpunoj saglasnosti sa zakonima o konkurenciji.

Šta to znači za JTI?

Svako ponašanje koje ima svrhu ili efekat remećenja fer konkurencije je antikonkurentno.

Nepoštivanje pravila fer konkurencije, čak i nenamjerno, može dovesti do strogih kazni za JTI i zaposlene u kompaniji.

Sve aktivnosti i strateške odluke provodimo neovisno od svojih konkurenata. Poštujemo to što naši kupci trebaju imati slobodu u donošenju poslovnih odluka u vezi sa svojim mušterijama i načinu na koji se takmiče na tržištu.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Imam dužnost da znam pravila fer konkurencije i da budem svjestan njenih ograničenja.
Pri svim aktivnostima definiram komercijalnu strategiju i korake kompanije JTI neovisno od konkurencije. Donosim odluke isključivo u interesu kompanije JTI i bez konsultacija, koordinacije ili dogovora sa konkurentima ili razmjene konkurentno osjetljivih informacija.

Vodim računa o tome da kupci imaju slobodu donositi sopstvene poslovne odluke o odnosu prema svojim mušterijama i načinu ponašanja i takmičenja na tržištu.

Koristim i prenosim konkurentno osjetljive informacije na pažljiv način i osiguravam zaštitu i očuvanje njihove sigurnosti.

Odmah se konsultiram sa članom pravnog tima ako sumnjam na antikonkurentne aktivnosti u svojoj oblasti poslovanja ili ako imam pitanja o zakonima o konkurenciji i kako se oni odnose na moj rad.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Poslovni partneri, uključujući konsultante i trgovce podacima, dužni su se upoznati sa važećim zakonima o konkurenciji i čuvati povjerljivost konkurentno osjetljivih informacija.

Remember:

Zapamtite:

  • Podjednako vodite računa kod razgovora licem u lice, elektronske pošte i SMS poruka u vezi sa pismom ili memorandumom.
  • Ophodite se prema sastancima stručnih udruženja na isti način kao prema sastancima sa konkurentima.
  • Vodite preciznu evidenciju tema razgovora na sastancima sa konkurentima, stručnim udruženjima ili organizacijama iz duhanske industrije.

Saznaj više