Naša uloga u društvu

Ulaganje u zajednice

Naš cilj je pozitivno doprinijeti zajednicama u kojima poslujemo.

Šta to znači za JTI?

Mi ulažemo u društvene, kulturne i ekološke programe sa pažljivo odabranim dobrotvornim organizacijama koje unaprjeđuju društvenu inkluziju.

Ne podržavamo pojedince, profitne organizacije niti organizacije koje se ne uklapaju u naš pristup različitosti i inkluziji.

Potrošački JTI brendovi se nikada ne smiju dovoditi vezu sa programima ulaganja u zajednicu.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ako sam uključen u odabir partnera i programa za ulaganje u zajednicu, poštujem procedure definirane u Politici ulaganja u zajednice kompanije JTI.

Kako mogu proširiti svoj doprinos?

  • Obratite se svom koordinatoru za ulaganje u zajednicu kako biste saznali više o inicijativama za ulaganje u zajednicu na vašoj teritoriji i o tome kako se možete uključiti.

Saznaj više