Naša uloga u društvu

Zaštita životne sredine

Naša kompanija se oslanja na održiv lanac snabdijevanja, uključujući u velikom obimu poljoprivredni lanac snabdijevanja. Posvećeni smo minimiziranju utjecaja svog poslovanja na životnu sredinu i očuvanju resursa za buduće generacije.

Šta to znači za JTI?

Aktivno upravljamo našim ekološkim obavezama i posvećeni smo stalnom usavršavanju i transparentnom objelodanjivanju svog učinka.

Naša kompanija i naš lanac snabdijevanja su izloženi opasnosti od klimatskih promjena, iscrpljivanja prirodnih resursa, nedostatka vode i remećenja ključnih ekosistemskih komponenti.

Posvećeni smo smanjenju potrošnje energije i emisija CO2 putem programa smanjenja i ulaganja u obnovljive izvore energije. Također se fokusiramo na smanjenje potrošnje vode i minimiziranje otpada u svojim poslovima. To uključuje ulaganje u programe obuke, podizanja svijesti i smanjenja.

Procjenjujemo ekološke rizike u čitavom lancu snabdijevanja i primjenjujemo integrirani pristup u ublažavanju ovih rizika putem procesa nabavke i saradnje sa svojim dobavljačima, uzgajivačima i drugim zainteresiranim stranama.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Težim da smanjim svoj utjecaj na energiju, vodu i materijale koji se koriste u mom radu. Uzimam u obzir životnu sredinu kada donosim poslovne odluke. Ako nisam siguran u vezi sa posljedicama neke odluke po životnu sredinu, obraćam se lokalnom predstavniku za životnu sredinu, sigurnost i zdravlje na radu.

Imam dužnost kao menadžer promovirati ekološki odgovorno ponašanje u svom timu i osiguravam da se poštuju relevantne procedure za zaštitu životne sredine. Aktivno se uključujem u programe usmjerene na poboljšanje ekološkog učinka.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Od naših poslovnih partnera se očekuje da imaju uspostavljene adekvatne upravljačke kontrole kojima efikasno umanjuju ekološke rizike i ublažavaju svoj utjecaj na životnu sredinu. Podstičemo poslovne partnere da rade s nama na identificiranju ekoloških izazova u našem lancu snabdijevanja i njihovom rješavanju.

Kako mogu proširiti svoj doprinos?

  • Identificirajte i predložite potencijalne mogućnosti za smanjivanje npr. resursa, materijala i otpada
  • Koristite energiju i vodu odgovorno i isključujte ih kada vam ne trebaju
  • Učestvujte u lokalnim programima za zaštitu životne sredine
  • Kandidirajte provedene ekološke projekte na godišnjim nagradama za održivost kompanije JTI

Saznaj više