Naša uloga u društvu

Politička neutralnost

U našem je najboljem interesu da budemo politički neutralni.

Šta to znači za JTI?

Ne primjenjujemo niti pokušavamo primjenjivati neregularan utjecaj na državne agencije, predstavnike ili zakonodavce kako bismo izazvali povoljan ishod za JTI.

Poštujemo pravo svojih zaposlenih da aktivno učestvuju u političkim procesima, pod uvjetom da je njihovo uključivanje lično i nije povezano sa kompanijom JTI.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Moje političke veze su lične i nemaju nikakve veze sa mojim radom u kompaniji JTI. Političkim aktivnostima se bavim u slobodno vrijeme i bez upotrebe JTI resursa, email adresa ili drugih referenci kompanije.

Ne koristim radno mjesto za promociju političkih kampanja, ispitivanje podrške među kolegama ili traženje finansijskih donacija za svoje političke aktivnosti.

Ako se namjeravam kandidirati za javnu funkciju, obavijestim o tome svog menadžera, kao i lokalnog ili regionalnog pravnog savjetnika.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera problema koji uključuju političke aktivnosti:

  • Želim održati miting pod vodstvom poslaničkog kandidata u prostorijama kompanije JTI.
  • Aktivno učestvujem u lokalnoj politici van posla i želim se kandidirati na izborima kao lokalni odbornik.
  • Kolega koristi vozilo obilježeno brendom JTI za učestvovanje na političkim skupovima.

Saznaj više