Naše úloha ve společnosti

Zajišťování poctivé hospodářské soutěže

Usilujeme o poctivou hospodářskou soutěž na všech trzích a plně v souladu s předpisy na ochranu hospodářské soutěže.

Co to znamená pro společnost JTI?

Jakékoli chování, jehož účelem nebo důsledkem je narušení poctivé hospodářské soutěže, je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

Nerespektování pravidel poctivé hospodářské soutěže, byť neúmyslné, může mít za následek uložení citelných sankcí společnosti JTI i jejím zaměstnancům.

Všechny činnosti a strategická rozhodnutí realizujeme nezávisle na naší konkurenci. Respektujeme skutečnost, že naši zákazníci musí mít možnost činit vlastní obchodní rozhodnutí ohledně svých zákazníků a způsobu soutěžení na trhu.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Jsem povinen znát pravidla poctivé hospodářské soutěže a hranice, které stanoví.

Při všech činnostech určuji obchodní strategii a jednání společnosti JTI nezávisle na naší konkurenci. Činím rozhodnutí pouze v zájmu společnosti JTI a bez jakékoli konzultace, koordinace nebo dohody s konkurencí; stejně tak se neúčastním žádné výměny konkurenčně citlivých informací.

Dbám na to, aby měli zákazníci svobodnou volbu co do svých vlastních obchodních rozhodnutí ohledně jednání se svými zákazníky a svého chování a soutěžení na trhu.

S konkurenčně citlivými informacemi zacházím a sděluji je s péčí a při zajištění toho, aby byla chráněna a trvale udržována jejich bezpečnost.

Ihned se poradím s pracovníkem právního oddělení, mám-li podezření na jakoukoli činnost v rozporu s pravidly hospodářské soutěže v mé oblasti podnikání nebo mám-li jakékoli otázky ohledně právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a jejich aplikace na mou práci.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Obchodní partneři, včetně konzultantů a prodejců údajů, jsou povinni se seznámit s použitelnými právními předpisy na ochranu hospodářské soutěže a zachovávat mlčenlivost ohledně konkurenčně citlivých informací.

Pamatujte:

  • Při osobní konverzaci, zasílání e-mailů i textových zpráv jednejte se stejnou péčí jako při psaní dopisů nebo memorand.
  • K jednáním s obchodní asociací přistupujte stejně jako k jednání s konkurencí
  • Pořizujte přesný záznam toho, co bylo projednáváno na jednáních s konkurencí, obchodními asociacemi nebo sdruženími.

Zjistit více