Naše úloha ve společnosti

Rozvoj komunit

Snažíme se být pozitivním přínosem ve společenstvích, kde působíme.

Co to znamená pro společnost JTI?

Investujeme do společenských, kulturních a ekologických programů organizovaných pečlivě vybranými charitativními organizacemi, které zlepšují sociální začlenění.

Nepodporujeme jednotlivce, ziskové organizace ani organizace, které nejsou v souladu s naším vstřícným postojem vůči rozmanitosti a inkluzi.

Spotřebitelské značky společnosti JTI nesmí být nikdy spojovány s programy na rozvoj komunit.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Pokud se účastním výběru partnerů nebo programů pro rozvoj komunit, řídím se postupy stanovenými ve směrnici společnosti JTI týkající se rozvoje komunit.

Jak mohu přispět?

  • Spojte se se svým koordinátorem pro rozvoj komunit a požádejte jej o informace o iniciativách pro rozvoj komunit ve vaší oblasti a o tom, jak byste se mohli zapojit.

Zjistit více