Naše úloha ve společnosti

Ochrana životního prostředí

Naše podnikání závisí na udržitelném dodavatelském řetězci, včetně velkého zemědělského segmentu. Usilujeme o minimalizaci dopadů našich provozů na životní prostředí a zachování zdrojů pro budoucí generace.

Co to znamená pro společnost JTI?

Aktivně usměrňujeme své povinnosti v oblasti životního prostředí a usilujeme o setrvalé zlepšování a transparentní informování o našem podnikání a jeho výkonu.

Naše podnikání a náš dodavatelský řetězec jsou vystaveny hrozbám změny klimatu, vyčerpání přírodních zdrojů, nedostatku vody a narušení základního fungování ekosystému.

Usilujeme o snižování naší energetické spotřeby a emisí CO2 prostřednictvím programů zaměřených na jejich snižování a investic do obnovitelných energií. Zaměřujeme se rovněž na snižování naší spotřeby vody a minimalizaci odpadu z našich provozů. To zahrnuje investice do školení, jakož i programů vzdělávání a snižování spotřeby a emisí.

Hodnotíme ekologická rizika napříč naším dodavatelským řetězcem a zaujímáme komplexní přístup k minimalizaci těchto rizik prostřednictvím našich výběrových řízení a spolupráce s našimi dodavateli, pěstiteli tabákových listů a jinými zúčastněnými osobami.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Snažím se omezovat dopad své činnosti na energie, vodu a materiály používané při mé práci. Při obchodním rozhodování beru v potaz životní prostředí. Pokud si nejsem jist ekologickými dopady kteréhokoli rozhodnutí, projednám to se svým místním zástupcem pro otázky životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti.

Jako nadřízený mám povinnost propagovat v rámci svého týmu chování zodpovědné k životnímu prostředí a zajišťovat, že budou dodržovány příslušné ekologické postupy. Aktivně se účastním programů zaměřených na zlepšování našeho působení v oblasti životního prostředí.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od našich obchodních partnerů se očekává, že budou mít zavedeny odpovídající kontroly řízení za účelem efektivní minimalizace rizik pro životní prostředí a snižování jejich ekologické stopy. Naše obchodní partnery vybízíme k tomu, aby s námi pracovali na zjišťování a řešení ekologických problémů napříč naším dodavatelským řetězcem.

Jak mohu přispět?

  • Vyhledávejte a navrhujte potenciální příležitosti pro snižování, např. zdrojů, materiálů a odpadu
  • Energie a vodu využívejte zodpovědně a vypínejte či zavírejte je, když nejsou potřeba
  • Zapojujte se do místních ekologických programů
  • Přihlašujte realizované ekologické projekty do každoroční soutěže společnosti JTI o Ceny za udržitelnost (JTI Sustainability Awards)

Zjistit více