Naše úloha ve společnosti

Politicky neutrální postoj

Je v našem nejlepším zájmu, abychom byli trvale politicky neutrální.

Co to znamená pro společnost JTI?

Nevyvíjíme ani se nepokoušíme vyvíjet žádný protiprávní nátlak nebo vliv na státní orgány a agentury, zástupce nebo legislativní orgány a jejich členy za účelem dosahování cílů výhodných pro společnost JTI.

Respektujeme právo našich zaměstnanců na aktivní účast v politických procesech, za podmínky, že jejich zapojení bude jejich osobní a nebude spojováno se společností JTI.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Má politická příslušnost je mou osobní záležitostí, která nesouvisí s mou prací pro společnost JTI. Veškeré politické aktivity provozuji ve svém volném čase a bez využívání zdrojů, e-mailových adres společnosti JTI nebo jiných odkazů na Společnost.

Své pracoviště nepoužívám k vedení politických kampaní, agitaci vůči kolegům nebo zajišťování finančních příspěvků pro mou politickou činnost.

Hodlám-li vykonávat veřejnou funkci, informuji o tom svého nadřízeného, jakož i pracovníka místního nebo regionálního právního oddělení.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady situací, které se týkají politických činností:

  • Chci uspořádat shromáždění vedené kandidátem do parlamentu v prostorách společnosti JTI.
  • Aktivně se účastním místní politiky v rámci své mimopracovní činnosti a chtěl bych kandidovat ve volbách do místního zastupitelstva.
  • Kolega používá své vozidlo označené značkou JTI k účasti na politických shromážděních.

Zjistit více