Naše úloha ve společnosti

Respektování lidských práv

Ve všech našich obchodních činnostech respektujeme lidská práva našich zaměstnanců, obchodních partnerů a jejich pracovníků, jakož i společností a komunit, v nichž působíme.

Co to znamená pro společnost JTI?

Lidská práva jsou univerzálními normami, které platí stejně pro každou osobu kdekoli na světě, přičemž sem spadá celá škála témat, jako například rovné příležitosti, pracovní normy, svoboda slova a právo na soukromí.

Všem zaměstnancům poskytujeme jasné informace ohledně lidských práv a provádíme hodnocení dopadu za účelem zjišťování a minimalizace potenciálních lidskoprávních problémů.

Spolupracujeme s mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi a soukromými společnostmi na zlepšování situací, kdy mohou být lidská práva v ohrožení. Přijímáme zvláštní opatření za účelem minimalizace rizika dětské práce v našich provozech a pracujeme na vymýcení dětské práce ve společenstvích a komunitách, kde se jedná o kulturně přijímanou praxi.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Od společnosti JTI očekávám, že bude respektovat má lidská práva. Mám-li podezření na potenciální porušení lidských práv mých nebo mých kolegů, ozvu se.

Jsem-li nadřízeným, mám povinnost zajišťovat, aby byla práva zaměstnanců v mém týmu respektována. Jakoukoli pochybnost nebo podezření, s nimiž se mi svěří můj zaměstnanec, řeším v souladu s Pokyny pro nadřízené.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od všech obchodních partnerů očekáváme, že přijmou a budou udržovat takové standardy zaměstnanecké praxe a pracovních podmínek, které budou v souladu se všemi použitelnými místními právními předpisy a mezinárodními úmluvami.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady situací, které mohou vzbudit pochybnosti nebo podezření:

  • Při návštěvě jedné tabákové farmy jsem si všiml dítěte, které neslo těžký náklad tabáku.
  • Nezávislá nevládní organizace tvrdí, že pracovníci pracující pro pěstitele tabákových listů pracovali bez jakýchkoli osobních ochranných pomůcek.
  • Slyšel jsem, že můj kolega byl požádán, aby pracoval o víkendech, aniž by o tom bylo vyrozuměno personální oddělení.
  • Kolegovi bylo jeho vedoucím odepřeno právo vstoupit do odborové organizace.

Zjistit více