Naša uloga u društvu

Osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja

Predani smo poštovanju poštenog tržišnog natjecanja na svim tržištima i potpuno sukladno zakonima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Što to znači za JTI?

Svako ponašanje koje ima svrhu ili učinak narušavanja poštenog tržišnog natjecanja je protivno tržišnom natjecanju.

Nepoštovanje pravila poštenog tržišnog natjecanja, čak i nenamjerno, može dovesti do strogih kazni za JTI i zaposlenike u tvrtki.

Sve aktivnosti i strateške odluke provodimo nezavisno od svojih konkurenata. Poštujemo činjenicu da naši kupci trebaju imati slobodu u donošenju poslovnih odluka u pogledu svojih kupaca i načina na koji se natječu na tržištu.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Imam dužnost dpoznavati pravila poštenog tržišnog natjecanja i biti svjestan njegovih ograničenja.

U svim aktivnostima definiram komercijalnu strategiju i korake tvrtke JTI neovisno o konkurenciji. Donosim odluke isključivo u interesu tvrtke JTI i bez savjetovanja, koordinacije ili dogovora s konkurentima ili dijeljenja komercijalno osjetljivih informacija.

Vodim računa o tome da kupci imaju slobodu donositi vlastite poslovne odluke o odnosu prema vlastitim kupcima i načinu na koji se ponašaju i natječu na tržištu.
Pažljivo koristim i prenosim konkurentno osjetljive informacije i osiguravam zaštitu i očuvanje njihove sigurnosti.

Odmah se savjetujem s članom pravnog tima ako sumnjam na antikonkurentne aktivnosti u svompodručju poslovanja ili ako imam pitanja o zakonima o tržišnom natjecanju i kako se oni odnose na moj rad.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Poslovni partneri, uključujući konzultante i trgovce podacima, dužni su upoznati se s važećim zakonima o tržišnom natjecanju i čuvati povjerljivost konkurentno osjetljivih informacija.

Zapamtite:

  • Pojednako vodite računa kod razgovora licem u lice, elektronske pošte i SMS poruka kao i kod pisma ili memoranduma.
  • Ophodite se prema sastancima stručnih udruga na isti način kao prema sastancima sa konkurentima
  • Vodite preciznu evidenciju tema razgovora na sastancima s konkurentima, stručnim udrugama ili organizacijama iz duhanske industrije.

Saznaj više: