Մեր դերը հասարակության մեջ

Աջակցություն համայնքային գործունեությանը

Մենք նպատակ ունենք ներդրումներ կատարել այն համայնքներում, որտեղ գործում ենք:

Ի՞նչ է սա նշանակում Ջեյ Թի Այ-ի համար:

Մենք ներդրումներ ենք իրականացնում սոցիալական, մշակութային և բնապահպանական ծրագրերում՝ համագործակցելով խնամքով ընտրված բարեգործական կազմակերպությունների հետ, որոնք նպաստում են սոցիալական պայմանների բարելավմանը։
Մենք չենք սատարում անհատներին, եկամուտ հետապնդող կազմակերպություններին կամ այն կազմակերպություններին, որոնք չեն համապատասխանում մեր մշակութային բազմազանության և ներառվածության մոտեցմանը:
Ջեյ Թի Այ սպառողական ապրանքանիշը երբեք չպետք է ասոցացվի համայնքային գործունեությանն ուղղված ծրագրերի հետ:

Ի՞նչ է սա նշանակում ինձ համար, որպես աշխատակից։

Եթե ես ներգրավված եմ համայքի գործունեությանն ուղղված ծրագրերի կամ գործընկերների ընտրության գործընթացում, ապա պետք է գործեմ համաձայն Ջեյ Թի Այ-ի «Աջակցություն համայնքային գործունեությանը» քաղաքականությանը և սահմանված ընթացակարգերին:

Ինչպե՞ս կարող եմ նպաստել այս գործընթացին:

  • Պետք է կապ հաստատեմ «Աջակցություն համայնքային գործունեությանը» ծրագրի համակարգողի հետ՝ տեղեկանալու համար համայնքի ներդրումներին որպես կամավոր մասնակցելու մասին։

Իմացեք ավելին