Onze rol in de samenleving

Het zorgen voor eerlijke concurrentie

Wij streven ernaar op alle markten op een eerlijke manier te concurreren, volledig in overeenstemming met de mededingingswetten.

Wat betekent dit voor JTI?

Elk gedrag dat beoogt of resulteert in het verstoren van eerlijke concurrentie is concurrentieverstorend.

Het niet-respecteren van de regels van eerlijke concurrentie, zelfs indien dit niet opzettelijk gebeurt, kan resulteren in zware straffen voor JTI en zijn medewerkers.

Wij voeren alle werkzaamheden en strategische beslissingen onafhankelijk van onze concurrenten uit. Wij respecteren het dat onze klanten vrij moeten zijn hun eigen zakelijke beslissingen te nemen met betrekking tot hun klanten en de manier waarop zij concurreren in de markt.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Het is mijn verantwoordelijkheid de regels van eerlijke concurrentie te kennen en mij bewust te zijn van de beperkingen die zij stellen.

Bij al mijn werkzaamheden bepaal ik de commerciële strategie en acties van JTI onafhankelijk van die van concurrenten. Ik neem beslissingen uitsluitend in het belang van JTI en zonder overleg, afstemming of akkoord met concurrenten, en ik wissel ook geen concurrentiegevoelige informatie uit.

Ik zorg ervoor dat klanten vrij blijven hun eigen zakelijke beslissingen te nemen over hoe zij met hun klanten omgaan en hoe zij zich gedragen en concurreren in de markt.

Ik behandel en communiceer zorgvuldig over concurrentiegevoelige informatie en zorg ervoor dat de veiligheid van deze informatie beschermd en gehandhaafd blijft.

Ik raadpleeg onmiddellijk een lid van het Legal team als ik binnen mijn bedrijfsonderdeel een vermoeden heb van een concurrentieverstorende activiteit of als ik een vraag heb over mededingingsrecht en hoe dit betrekking heeft op mijn werk.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Business partners, waaronder adviseurs en dataleveranciers, zijn verantwoordelijk voor het zich vertrouwd maken met toepasselijke mededingingswetgeving en het handhaven van de vertrouwelijkheid van concurrentiegevoelige informatie.

Onthoud:

  • Wees even zorgvuldig in geval van persoonlijke gesprekken, e-mails, en sms-berichten als bij brieven of memo's.
  • Behandel bijeenkomsten van brancheorganisaties op dezelfde manier als een bijeenkomst met een concurrent.
  • Houd nauwkeurig schriftelijk bij wat er tijdens deze bijeenkomsten met concurrenten, brancheorganisaties of brancheverenigingen wordt besproken.

Meer weten