Onze rol in de samenleving

Het milieu beschermen

Voor onze zakelijke activiteiten rekenen wij op een duurzame voorraadketen waarbij ook de nadruk ligt op het landbouwkundige element. Wij streven ernaar de milieueffecten van onze activiteiten zo klein mogelijk te houden, om de grondstoffen voor toekomstige generaties in stand te houden.

Wat betekent dit voor JTI?

Wij gaan actief om met onze verantwoordelijkheden op het gebied van milieu, en streven er hierbij naar onszelf steeds weer te verbeteren en onze resultaten op transparante wijze openbaar te maken.

Onze zakelijke activiteiten en onze voorraadketen staan bloot aan de dreiging van klimaatverandering, het uitputten van natuurlijke grondstoffen, waterschaarste en verstoring van vitale ecosysteemdiensten.

Wij streven naar vermindering van de energieconsumptie en CO2-uitstoot middels reductieprogramma's en het investeren in duurzame energie. Wij richten ons ook op het terugdringen van de waterconsumptie en het minimaliseren van afval in onze bedrijfsvoering. Het omvat investeringen in opleidings-, bewustzijns- en reductieprogramma's.

Wij beoordelen milieurisico's binnen onze gehele voorraadketen, en hebben een geïntegreerde aanpak voor het terugdringen van deze risico’s middels de inkoopprocessen en door samen te werken met onze leveranciers, tabakstelers en overige stakeholders.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Mijn doel is om mijn impact op de energie, het water en de materialen die ik tijdens mijn werk gebruik te verkleinen. Ik houd rekening met het milieu bij het nemen van zakelijke beslissingen. Als ik onzeker ben wat de gevolgen voor het milieu zijn bij een beslissing, praat ik hierover met mijn lokale EHS-vertegenwoordiger.

Als manager heb ik de plicht binnen mijn team verantwoord gedrag op het gebied van milieu te promoten en ervoor te zorgen dat hiervoor de relevante procedures worden gevolgd. Ik neem actief deel aan programma's gericht op het verbeteren van onze milieuprestaties.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van onze business partners dat zij een adequate managementsturing hebben ingesteld om de milieurisico's op een effectieve manier te beperken en hun milieuvoetafdruk terug te dringen. Wij moedigen onze business partners aan om samen met ons vast te stellen wat de uitdagingen op het gebied van milieu binnen onze voorraadketen zijn en deze aan te pakken.

Hoe kan ik mijn bijdrage vergroten?

  • Door mogelijke kansen voor reductie te identificeren en suggesties hiervoor te doen, bijvoorbeeld qua hulpmiddelen, materialen en afval.
  • Door op een verantwoorde manier gebruik te maken van energie en water en deze uit te schakelen of niet te gebruiken wanneer ze niet nodig zijn.
  • Door deel te nemen aan lokale milieuprogramma's.
  • Door reeds uitgevoerde milieuprojecten in te dienen voor JTI's jaarlijkse Sustainability Awards.

Meer weten