Onze rol in de samenleving

Politiek neutraal blijven

Het is in ons eigen belang politiek neutraal te blijven.

Wat betekent dit voor JTI?

Wij oefenen geen ongepaste invloed uit op overheidsinstanties, vertegenwoordigers of wetgevers om hiermee een positieve uitkomst voor JTI te bewerkstelligen, noch doen wij pogingen daartoe.

Wij respecteren het recht van onze medewerkers om een actieve rol te spelen in politieke procedures, mits hun betrokkenheid persoonlijk is en niet met JTI in verband wordt gebracht.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Mijn politieke voorkeuren zijn persoonlijk en hebben niets te maken met mijn werk voor JTI. Al mijn politieke activiteiten vinden plaats in mijn eigen tijd en zonder gebruik te maken van hulpmiddelen, e-mailadressen van JTI of andere verwijzingen naar het bedrijf.

Ik gebruik de werkvloer niet om politieke campagnes te promoten, steun van collega's te werven of financiële bijdragen voor mijn politieke activiteiten proberen te krijgen.

Als ik een openbaar ambt wil gaan bekleden, informeer ik mijn manager en mijn lokale of regionale juridisch adviseur hierover.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal voorbeelden waarbij sprake is van politieke activiteiten:

  • Ik wil bij JTI een bijeenkomst organiseren voor een kandidaat voor het parlement.
  • Ik neem buiten mijn werk actief deel aan de lokale politiek en wil graag aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.
  • Een collega gebruikt zijn voertuig waar reclame voor JTI op staat om deel te nemen aan politieke bijeenkomsten.

Meer weten