Onze rol in de samenleving

Mensenrechten respecteren

Bij al onze activiteiten respecteren wij de mensenrechten van onze medewerkers, business partners en hun medewerkers, en de gemeenschappen waarin wij opereren.

Wat betekent dit voor JTI?

Mensenrechten zijn universele standaarden die op gelijke basis op iedereen van toepassing zijn, waar ook ter wereld zij zich bevinden, en omvatten onderwerpen als gelijke kansen, arbeidsstandaarden, vrijheid van meningsuiting en privacy.

Wij bieden al onze medewerkers duidelijke informatie over mensenrechten en houden impactanalyses om mogelijke mensenrechtenkwesties vast te stellen en in te perken.

Wij werken samen met internationale organisaties, NGO's en particuliere bedrijven om situaties waarbij mensenrechten in gevaar zijn, te verbeteren. We nemen speciale voorzorgsmaatregelen om het risico van kinderarbeid in onze activiteiten te verkleinen en zetten ons in om kinderarbeid de wereld uit te helpen in gemeenschappen waarin dit een cultureel aanvaarde praktijk is.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik verwacht van JTI dat mijn mensenrechten worden gerespecteerd. Als ik mij zorgen maak over een mogelijke schending van mijn mensenrechten of die van mijn collega's, dan meld ik dit.

Als ik een manager ben, is het mijn plicht ervoor te zorgen dat de rechten van medewerkers in mijn team worden gerespecteerd. Ik behandel iedere bezorgdheid die een medewerker met mij deelt in overeenstemming met de Guidelines for Line Managers.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Van alle business partners wordt verwacht dat zij de standaarden op het gebied van arbeidspraktijken, die in overeenstemming zijn met alle toepasselijke lokale wetten en internationale verdragen, toepassen en handhaven.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal voorbeelden van situaties die een punt van zorg kunnen zijn:

  • Toen ik bij een tabaksteler was, zag ik een kind dat een zware lading tabak droeg.
  • Een onafhankelijke NGO stelt dat arbeiders die voor een tabaksteler werken, zonder persoonlijke beschermingsmiddelen werkten.
  • Ik hoorde dat een collega gevraagd was gedurende weekends te werken zonder dat HR hierover was geïnformeerd. .
  • Een collega is door zijn manager het recht geweigerd zich bij een vakbond aan te sluiten.

Meer weten