Rolul nostru în societate

Asigurarea concurenței loiale

Ne-am angajat să concurăm loial pe toate piețele și în deplină conformitate cu legislația concurenței.

Ce înseamnă pentru JTI?

Orice conduită care are ca scop sau efect perturbarea concurenței loiale este anticoncurențială.

Nerespectarea regulilor concurenței loiale, chiar și neintenționat, poate avea ca rezultat sancțiuni majore pentru JTI și angajații săi.

Ne desfășurăm întreaga activitate și luam decizii strategice independent de competitorii noștri. Clienții noștri trebuie să aibă libertatea de a lua propriile decizii comerciale în privința clienților lor și a modului în care concurează pe piață. si respectăm acest lucru.

Ce înseamnă pentru mine ca angajat?

Am responsabilitatea să cunosc regulile concurenței loiale și limitele stabilite de acestea.

În activitatea pe care o desfășor la JTI, stabilesc strategia comercială și acțiunile independent de competitori. Iau decizii exclusiv în interesul JTI și fără să mă consult, coordonez sau înțeleg cu competitorii și fără să schimb informații sensibile din punct de vedere concurențial.

Clienții pot lua propriile decizii privind relația cu clienții lor, conduita și modul de a acționa în piață.

Gestionez și comunic cu atenție informațiile sensibile din punct de vedere concurențial asigurându-mă că siguranța acestora este protejată și menținută.
Consult imediat un membru al echipei juridice daca suspectez desfășurarea unei activități anticoncurențiale în domeniul meu de activitate sau dacă am întrebări referitoare la legislația in domeniul concurenței și modul în care are legătura cu activitatea mea.

Ce înseamnă pentru partenerii de afaceri?

Partenerii de afaceri, inclusiv consultanții și administratorii bazelor de date, trebuie să se familiarizeze cu legislația aplicabilă in domeniul concurenței și să păstreze confidențialitatea acelor informații sensibile din punct de vedere concurențial.

Amintiți-vă:

  • Aplicați aceeași diligență în cadrul conversațiilor față-în-față, pe e-mail sau SMS dar și în cazul comunicării scrise.
  • Tratați întâlnirile cu asociațiile profesionale similar întâlnirilor cu competitorii.
  • Păstrați evidențe corecte ale discuțiilor din timpul întâlnirilor cu competitorii, asociațiile profesionale sau organismele din industrie.

Aflati mai multe