Rolul nostru în societate

Protecția mediului înconjurător

Afacerea noastră se bazează pe un lanț de aprovizionare durabil inclusiv pe o componentă agricolă vastă. Ne-am angajat să minimizăm impactul operațiunilor noastre asupra mediului, în vederea conservării resurselor pentru generațiile viitoare.

Ce înseamnă pentru JTI?

Ne asumăm responsabilitatea față de protecția mediului înconjurător și ne angajăm să ne îmbunătățim continuu activitatea pe care o desfășurăm în mod transparent.
Afacerea și lanțul de aprovizionare sunt expuse pericolului asociat schimbărilor climatice, epuizării resurselor naturale, lipsei de apă și întreruperii surselor vitale ale ecosistemului.
Ne-am luat angajamentul să reducem consumul de energie și emisiile de CO2 prin intermediul unor programe și investiții în energie regenerabilă. De asemenea, ne concentrăm pe reducerea consumului de apă și minimizarea deșeurilor în cadrul operațiunilor noastre. Acest lucru include investiții în programe de instruire, conștientizare și reducere.
Evaluăm riscurile de mediu în întregul lanț de aprovizionare și adoptăm o abordare integrată față de minimizarea acestor riscuri prin intermediul proceselor de achiziții și prin colaborarea cu furnizorii, cultivatorii și alte părți interesate.

Ce înseamnă pentru mine, ca angajat?

Urmăresc să reduc consumul de energie, apă și materiale pe care le folosesc în activitatea mea. Țin cont de mediul înconjurător atunci când iau decizii de business. Dacă nu sunt sigur de consecințele unei decizii asupra mediului, vorbesc cu reprezentantul EHS local.

Ca manager, am datoria să promovez un comportament responsabil față de mediul înconjurător în cadrul echipei și să mă asigur că procedurile de mediu relevante sunt respectate. Mă implic activ în programele de îmbunătățire a contribuției noastre privind mediul înconjurător.

Ce înseamnă pentru partenerii de afaceri?

Partenerii de afaceri trebuie să aibă proceduri de gestionare corespunzătoare astfel încât să reducă riscurile și amprenta pe care o lasă activitatea lor asupra mediului. Încurajăm partenerii de afaceri să colaboreze cu noi pentru a identifica și aborda dificultățile legate de mediul înconjurător din cadrul lanțului de aprovizionare.

Cum pot contribui mai mult?

  • Identificați și recomandați potențiale variante de reducere, de exemplu a resurselor și materialelor utilizate, precum și a deșeurilor
  • Utilizați energia și apa în mod responsabil și închideți sursele acestora, când nu este nevoie să le folosiți
  • Implicați-vă în programele locale de mediu
  • Înscrieți proiectele de mediu implementate în concursul anual pentru Premiile JTI de Durabilitate (JTI’s Sustainability Awards)

Aflati mai multe