Naša uloga u društvu

Osiguravanje fer konkurencije

Posvećeni smo fer konkurenciji na svim tržištima i u potpunoj saglasnosti sa zakonima o konkurenciji.

Šta to znači za JTI?

Svako ponašanje koje nastoji da remeti fer konkurenciju je antikonkurentno.

Nepoštovanje pravila fer konkurencije, čak i nenamerno, može da dovede do strogih kazni za JTI i zaposlene u kompaniji.

Sve aktivnosti i strateške odluke sprovodimo nezavisno od svojih konkurenata. Poštujemo slobodu naših mušterija da sami donesu poslovne odluke koje će uticati na njihove mušterije i način na koji se takmiče na tržištu.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

U obavezi sam da znam pravila fer konkurencije i da budem svestan/a njenih ograničenja.

U svim aktivnostima definišem komercijalnu strategiju i korake kompanije JTI nezavisno od konkurencije. Donosim odluke isključivo u interesu kompanije JTI i bez konsultacija, koordinacije ili dogovora sa konkurentima ili razmene konkurentno osetljivih informacija.

Vodim računa o tome da kupci imaju potpunu slobodu odlučivanja da urede odnos prema svojim mušterijama i način ponašanja i takmičenja na tržištu.

Pažljivo koristim i prenosim konkurentno osetljive informacije i čuvam njihovu poverljivost.

Odmah se konsultujem sa članom Odeljenja pravnih poslova ako sumnjam na antikonkurentne aktivnosti u svojoj oblasti poslovanja ili ako imam pitanja o zakonima o konkurenciji i kako se oni odnose na moj rad.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Poslovni partneri, uključujući konsultante i trgovce podacima, dužni su da se upoznaju sa važećim zakonima o konkurenciji i da čuvaju poverljivost konkurentno osetljivih informacija.

Zapamtite:

  • Pojednako vodite računa kod razgovora licem u lice, elektronske pošte i SMS poruka kao i sa pismom ili memorandumom.
  • Ophodite se prema sastancima stručnih udruženja na isti način kao prema sastancima sa konkurentima.
  • Vodite preciznu evidenciju tema razgovora na sastancima sa konkurentima, stručnim udruženjima ili organizacijama iz duvanske industrije.

Saznaj više