Naša uloga u društvu

Ulaganje u lokalnu zajednicu

Naš cilj je da pozitivno doprinesemo zajednicama u kojima poslujemo.

Šta to znači za JTI?

Ulažemo u društvene, kulturne i ekološke programe sa pažljivo odabranim dobrotvornim organizacijama koje unapređuju društvenu inkluziju.

Ne podržavamo pojedince, profitne organizacije niti organizacije koje se ne uklapaju u naš pristup različitosti i inkluziji.

Brendovi kompanije JTI nikada ne smeju da se dovode u vezu sa programima ulaganja u zajednicu.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ako sam uključen u odabir partnera i programa za ulaganje u zajednicu, poštujem procedure definisane u Politici ulaganja u zajednice kompanije JTI.

Kako mogu da dam veći doprinos?

  • Obratite se svom koordinatoru za ulaganje u zajednicu kako biste saznali više o inicijativama za ulaganje u zajednicu na vašoj teritoriji i o tome kako možete da se uključite.

Saznaj više