Naša uloga u društvu

Politička neutralnost

U našem je interesu da budemo politički neutralni.

Šta to znači za JTI?

Ne vršimo i ne pokušavamo da vršimo neregularan uticaj na vladine agencije, predstavnike ili zakonodavce kako bi omogućili povoljne uslove za JTI.

Poštujemo pravo svojih zaposlenih da aktivno učestvuju u političkim procesima, pod uslovom da je njihovo uključivanje lično i nije povezano sa kompanijom JTI.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Moje političke veze su lične i nemaju nikakve veze sa mojim radom u kompaniji JTI. Političkim aktivnostima se bavim u slobodno vreme i bez upotrebe JTI resursa, imejl adresa ili drugih referenci kompanije.

Ne koristim radno mesto da promovišem političke kampanje, ispitujem podršku među kolegama ili tražim finansijsku donaciju za svoje političke aktivnosti.

Ako nameravam da se kandidujem za javnu funkciju, saopštavam to svom menadžeru, kao i lokalnom ili regionalnom pravnom savetniku.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera problema koje može da izazove politička aktivnost:

  • Želim da održim miting pod vođstvom poslaničkog kandidata u prostorijama kompanije JTI.
  • Aktivno učestvujem u lokalnoj politici van posla i želim da se kandidujem na izborima kao lokalni odbornik.
  • Kolega koristi vozilo obeleženo brendom JTI za učestvovanje na političkim skupovima.

Saznaj više