Naša uloga u društvu

Poštovanje ljudskih prava

Poštujemo ljudska prava svojih zaposlenih, poslovnih partnera i njihovih radnika, kao i zajednica u kojima poslujemo.

Šta to znači za JTI?

Ljudska prava su univerzalne norme koje važe za svaku osobu, bez obzira na to odakle je, a koje pokrivaju teme kao što su jednake mogućnosti, standardi rada, sloboda govora i privatnost.

Svim zaposlenima pružamo jasne informacije o ljudskim pravima i sprovodimo procene uticaja kako bismo identifikovali i ublažili potencijalne probleme u vezi sa ljudskim pravima.

Sarađujemo sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i privatnim kompanijama kako bismo unapredili situacije u kojima ljudska prava mogu da budu ugrožena. Preduzimamo posebne mere predostrožnosti da bismo umanjili rizik od rada dece u svom poslovanju i radimo na tome da iskorenimo rad dece u zajednicama u kojima je to kulturološki prihvaćena praksa.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Očekujem od kompanije JTI da poštuje moja ljudska prava. Ako sam zabrinut zbog potencijalnog kršenja mojih ljudskih prava ili ljudskih prava mojih kolega, skrećem pažnju na to.

Ako sam menadžer, imam dužnost da osiguram da se poštuju prava zaposlenih u mom timu. Reagujem na svaki problem na koji mi zaposleni skrene pažnju prema Smernicama za linijske menadžere.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svih poslovnih partnera da usvoje i poštuju standarde radnih praksi i uslova rada koji su u skladu sa svim važećim lokalnim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera situacija koje mogu da dovedu do nedoumica:

  • Na farmi duvana sam video dete koje nosi težak džak sa duvanom.
  • Nezavisna nevladina organizacija tvrdi da radnici koji rade za farmera ne koriste ličnu zaštitnu opremu.
  • Čula sam da je od kolege zatraženo da radi vikendom, a Odeljenje ludskih resursa nije obavešteno o tome.
  • Kolegi je menadžer uskratio pravo da se učlani u sindikat.

Saznaj više