Vår roll i samhället

Säkerställande av rättvis konkurrens

Vi har åtagit oss att konkurrera rättvist på alla marknader och helt i enlighet med konkurrenslagstiftningen.

Vad innebär detta för JTI?

Alla beteenden som syftar till, eller har effekten av, att snedvrida rättvis konkurrens är konkurrensbegränsande.

Att inte respektera reglerna för rättvis konkurrens, även om det sker oavsiktligt, kan leda till stränga påföljder för JTI och dess anställda.

Vi genomför alla aktiviteter och strategiska beslut oberoende av våra konkurrenter. Vi respekterar att våra kunder måste vara fria att fatta sina egna affärsbeslut rörande sina kunder och hur de konkurrerar på marknaden.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag har ansvar för att känna till reglerna för rättvis konkurrens och vara medveten om de begränsningar som de medför.

Under alla aktiviteter fastställer jag JTI:s affärsstrategi och verksamhet oberoende av konkurrenterna. Jag fattar endast beslut som är i JTI:s intresse och utan samråd, samordning eller avtal med konkurrenter, eller utbyte av konkurrenskänslig information.

Jag ser till att kunderna är fria att fatta egna affärsbeslut om hur de hanterar sina kunder och hur de beter sig och konkurrerar på marknaden.

Jag hanterar och kommunicerar konkurrenskänslig information försiktigt och ser till att informationssäkerheten skyddas och upprätthålls.

Jag rådfrågar en medlem av det juridiska teamet omedelbart om jag misstänker att det förekommer konkurrensbegränsande verksamhet i mitt affärsområde, eller om jag har några frågor om konkurrenslagar och hur de rör mitt arbete.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Affärspartners, inklusive konsulter och dataleverantörer, är ansvariga för att bekanta sig med tillämpliga konkurrenslagar och upprätthålla sekretessen för konkurrenskänslig information.

Kom ihåg:

  • Tillämpa samma försiktighet vid personliga samtal, e-post och textmeddelanden som i ett brev eller PM.
  • Behandla möten med intresseorganisationer på samma sätt som ett möte med en konkurrent.
  • Anteckna noga vad som diskuterats under möten med konkurrenter, intresseorganisationer och branschorganisationer.

Ta reda på mer