Vår roll i samhället

Investera i samhället

Vi strävar efter att lämna ett positivt bidrag till de samhällen där vi är verksamma.

Vad innebär detta för JTI?

Vi investerar i sociala, kulturella och miljörelaterade program med noga utvalda välgörenhetsorganisationer som stärker den sociala inkluderingen.

Vi stöder inte individer, vinstdrivande organisationer eller organisationer som inte är i linje med vår strategi för mångfald och integration.

JTI:s varumärken får aldrig förknippas med program för Community Investment.

Vad betyder det för mig som anställd?

Om jag deltar i valet av partners eller projekt för Community Investment-program, följer jag de rutiner som anges i JTI:s Community Investment-policy.

Hur kan jag bidra?

  • Ta kontakt med din lokala samordnare för Community Investment för att få information om initiativ nära dig och hur du kan engagera dig.

Ta reda på mer