Vår roll i samhället

Politisk neutralitet

Det ligger i vårt intresse att förbli politiskt neutrala.

Vad innebär detta för JTI?

Vi tillämpar inte eller försöker inte tillämpa otillbörlig påverkan på statliga myndigheter, representanter eller lagstiftare för att uppnå resultat som är gynnsamma för JTI.

Vi respekterar våra medarbetares rätt att spela en aktiv roll i politiska processer, förutsatt att deras engagemang är personligt och inte förknippat med JTI.

Vad betyder det för mig som anställd?

Min politiska tillhörighet är personlig och har inget att göra med mitt arbete på JTI. Jag bedriver all politisk verksamhet på min fritid och utan att använda JTI:s resurser, e-postadresser eller andra företagsreferenser.

Jag använder inte arbetsplatsen för att främja politiska kampanjer eller söka stöd eller ekonomiska bidrag från kollegor till min politiska verksamhet.

Om jag avser att inneha en offentlig politisk tjänst informerar jag min chef samt den lokala eller regionala juristen.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på frågor som rör politiska aktiviteter:

  • Jag vill anordna ett valmöte för en riksdagskandidat i JTI:s lokaler.
  • Jag deltar aktivt i lokalpolitiken utanför arbetet och vill kandidera till kommunalfullmäktige.
  • • En kollega använder sitt JTI-märkta fordon för att delta i politiska valmöten.

Ta reda på mer