หน้าที่ทางสังคมของเรา

การลงทุนในชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขี้นในชุมชนที่ซึ่งเราดำเนินงาน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เราลงทุนในโปรแกรมด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมกับองค์กรการกุศลที่ได้รับการเลือกสรรอย่างดี ในการพัฒนาการมีสิทธิเสรีภาพทางสังคม

เราไม่สนับสนุนบุคคล องค์กรที่แสวงหากำไร หรือองค์กรใด ที่ไม่เห็นคุณค่าต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน

แบรนด์ของเจทีไอจะต้องไม่ถูกนำมาเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการลงทุนของชุมชน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

หากเรามีส่วนร่วมในการสรรหาหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือโปรแกรมการลงทุนของชุมชน เราจะทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนในชุมชนของเจทีไอ

เราจะสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อย่างไร?

  • ติดต่อกับผู้ประสานงานฝ่ายการลงทุนในชุมชนของท่าน เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มการลงทุนในชุมชนในพื้นที่ของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถมีส่วนร่วม

ค้นหาเพิ่มเติม