หน้าที่ทางสังคมของเรา

การรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

มันเป็นประโยชน์สูงสุดของเจทีไอที่จะรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เราไม่ใช้หรือพยายามใช้อิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อหน่วยงานราชการ ตัวแทน หรือผู้ออกกฎหมายเพื่อให้เกิดผลดีต่อเจทีไอ

เราเคารพในสิทธิของพนักงานของเรา ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ตราบเท่าที่การมีส่วนร่วมของพวกเขานั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่เกี่ยวพันกับเจทีไอ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

ความเกี่ยวพันทางการเมืองของเราเป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราที่เจทีไอ หากเราทำกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ต้องทำในเวลาส่วนตัวของเราเอง และต้องไม่ใช้ทรัพยากรเจทีไอ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งอ้างอิงใดๆของบริษัท

เราจะไม่ใช้สถานที่ทำงานเพื่อสนับสนุนแคมเปญทางการเมือง การหาเสียงการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน หรือการหาเงินบริจาคให้กับกิจกรรมทางการเมืองของเรา

ถ้าเราประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง เราจะแจ้งหัวหน้างานของเรารวมทั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของท้องถิ่น หรือส่วนภูมิภาคของเรา

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

  • เราต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมหาเสียงที่นำโดยผู้สมัครรัฐสภาในสถานที่ของเจทีไอ
  • เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเมืองท้องถิ่นนอกที่ทำงาน และต้องการลงแข่งขันสมัครเลือกตั้งในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่น
  • เพื่อนร่วมงานกำลังใช้รถแบรนด์เจทีไอเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง

ค้นหาเพิ่มเติม