Toplumdaki Rolümüz

Adil Rekabetin Sağlanması

Tüm pazarlarda, adil biçimde ve rekabet yasalarına eksiksiz şekilde uyarak rekabet etmekte kararlıyız.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Adil rekabeti bozma amacı veya etkisi olan tüm davranışlar rekabete aykırıdır.

Adil rekabet kurallarına, kasıtsız da olsa, uyulmaması hem JTI’ın hem çalışanların ciddi cezalar almasına yol açabilir.

Tüm faaliyetlerimizi ve stratejik kararlarımızı, rakiplerimizden bağımsız olarak gerçekleştiririz. Müşterilerimizin, kendi müşterileri ve pazarında nasıl rekabet edecekleri ile ilgili kararlarını alırken özgür olmaları gerektiğine inanırız.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Adil rekabet kurallarını bilmekle ve bu kuralların getirdiği sınırlamaların farkında olmakla yükümlüyüm.

Tüm faaliyetlerde, JTI’ın ticari stratejisini ve hareketlerini rakiplerden bağımsız olarak belirlerim. Sadece JTI’ın çıkarlarıyla örtüşen kararlar alırım. Bu kararları alırken rakiplere danışmam, onlarla ortaklaşa hareket etmem, anlaşma yapmam ya da rekabet açısından hassas bilgi alışverişinde bulunmam.

Müşterilerin, kendi müşterileriyle nasıl iletişim kurdukları, pazarda nasıl davrandıkları ve rekabet ettikleri ile ilgili kararları alırken daima özgür olmalarını sağlarım.

Rekabet açısından hassas bilgileri kullanırken ve paylaşırken özen gösteririm; bu tür bilgilerin güvenliğinin sağlandığından emin olurum.

İş alanımda rekabete aykırı herhangi bir faaliyetten şüphelenir veya rekabet kanunları ve bu kanunların işimle ilişkisi hakkında sorularım olursa, derhal Hukuk Ekibinin bir üyesine danışırım.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

Danışmanlar ve veri tedarikçileri dâhil iş ortakları, yürürlükteki rekabet yasalarını bilmek ve rekabet açısından hassas bilgilerin gizliliğini muhafaza etmekle yükümlüdür.

Unutmayın:

  • Yüz yüze konuşmalardan, e-postalara ve mesajlara, iç yazışmalar kadar iletişiminize özen gösterin.
  • Ticari dernek toplantılarını da, rakip bir firmayla toplantı olarak algılayın.
  • Rakipler, ticari dernekler veya sektör kuruluşlarıyla toplantılarda görüşülenleri eksiksiz olarak kayıt altına alın.

Daha fazla bilgi için