Toplumdaki Rolümüz

Çevreyi Korumak

İşimiz, büyük ölçüde tarımsal unsur da içeren, sürdürülebilir bir tedarik zincirine bağlıdır. Gelecek nesiller için kaynakları korumak amacıyla, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya önem veririz.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Çevresel sorumluluklarımızı aktif şekilde yönetir ve performansımızı sürekli iyileştirmeye ve şeffaf şekilde beyan etmeye önem veririz.

İşimiz ve tedarik zincirimiz iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, kuraklık ve hayati eko-sistem hizmetlerinin aksaması tehlikelerine maruzdur.

Yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel etkimizi azaltma programları yoluyla, enerji tüketimimizi ve karbondioksit salınımımızı azaltmakta kararlıyız. Ayrıca eğitimlere, farkındalık ve çevresel etkiyi azaltma ile ilgili programlara yatırım yaparak tesislerimizde su tüketimini ve atık oranını da düşürmeye odaklanırız.

Tedarik zincirimiz genelinde çevresel riskleri değerlendirir ve satın alma süreçlerimiz yoluyla; tedarikçiler, tütün üreticileri ve diğer paydaşlarımızla iş birliği yaparak, mevcut riskleri azaltmaya yönelik bütünsel bir yaklaşım benimseriz.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Yaptığım iş sırasında kullanılan enerji, su ve malzemeler üzerindeki çevresel etkimi azaltmayı amaçlarım. İşle ilgili kararlar alırken çevreyi düşünürüm. Bir kararın çevre üzerindeki etkileri konusunda emin değilsem, yerel EHS temsilcimle görüşürüm.

Yönetici olarak, ekibimin çevresel açıdan sorumlu davranmasını ve ilgili çevre prosedürlerinin takip edilmesini sağlamak görevimdir. Çevresel performansımızı iyileştirmeyi amaçlayan programlarla aktif olarak ilgilenirim.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

İş ortaklarımızın çevresel riskleri etkili biçimde hafifletmek ve çevresel ayak izlerini azaltmak için uygun yönetim kontrollerine sahip olmalarını bekleriz. Tedarik zincirimiz genelinde çevresel zorlukları tespit etmek ve ele almak için iş ortaklarımızın bizimle çalışmalarını teşvik ederiz.

Nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim?

  • Kaynakları, malzemeleri ve atıkları azaltmaya yönelik fırsatlar belirleyin ve önerin.
  • Suyu ve elektriği bilinçli tüketin, kullanmadığınızda kapatın.
  • Yerel çevre programlarına katılın.
  • Uyguladığınız çevresel projeleri JTI’ın yıllık Sürdürülebilirlik Ödülleri’ne sunun.

Daha fazla bilgi için