Toplumdaki Rolümüz

Politik Açıdan Tarafsız Kalmak

Politik açıdan tarafsız kalmak menfaatimizedir.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Hükümet kurumlarını, temsilcilerini veya kanun koyucuları JTI lehine neticeler ortaya koymaları için uygunsuz şekilde etkilemez veya etkilemeye çalışmayız.

Çalışanlarımızın, katılımlarını bireysel tutmalarını ve JTI ile ilişkilendirmemeleri koşuluyla, politik süreçlerde aktif rol alma hakkına saygı duyuyoruz.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Siyasal bağlantılarım şahsidir ve JTI’daki işimle ilişkisi yoktur. Siyasi faaliyetlerimi kendime ait zamanlarda gerçekleştiririm ve JTI kaynaklarını, e-posta adreslerini veya şirkete yönelik diğer referansları kullanmam.

İş yerimi siyasi kampanyalar yürütmek, iş arkadaşlarımdan oy istemek veya siyasi faaliyetlerime mali destek sağlamak için kullanmam.

Bir kamu kurumunda görev alma niyetim varsa, yöneticimin yanı sıra, Yerel veya Bölge Hukuk Danışmanına bilgilendiririm.

Bu hangi durumlarda geçerli olabilir?

Politik faaliyet içeren meselelere bazı örnekler:

  • JTI tesislerinde bir milletvekili adayının mitingine ev sahipliği yapmak istiyorum.
  • İş dışında yerel politikada aktifim ve yerel meclis üyeliğine aday olmak istiyorum.
  • Bir çalışan, siyasi mitinglere JTI logolu aracıyla katılıyor.

Daha fazla bilgi için