Да живеем съгласно нашия Кодекс

Уважаеми колеги,

Приветстваме ви в най-новата версия на Кодекса за поведение на JTI. Той беше актуализиран и сега е лесно достъпен онлайн и през мобилни устройства.

Кодексът имат значение за всеки от нас. За някои от вас, той е описание на това кои сме ние като Компания и на етичните стандарти, към които всички ние се придържаме. За други, той е ръководство, което да помогне да се вземе решение какво да се прави във всяка ситуация. За мен, той е и напомняне защо съм горд да работя за тази Компания повече от 35 години.

В своята сърцевина, Кодексът очертава нашите ангажименти в четири ключови области: нашите хора, нашите продукти, нашата бизнес почтеност и нашата роля в обществото. Той описва какво се очаква от всеки от нас, независимо от нашето ниво в Компанията, функция или пазар. За ситуации, които са неясни, “Вашият Глас“ може да ви помогне да вземете своите решения и да се чувствате по-уверени, че сте направили правилните избори.

Насърчавам всички преки ръководители да водят с пример и да насърчават етично поведение в рамките на техните екипи. Очаквам те да създадат среда, която подкрепя разбирането и откритата дискусия, в която служителите се чувстват спокойни да говорят. Наш общ ангажимент е да „правим правилните неща” и така ще постигнем своите бизнес цели и ще осигурим запазването и усилването на истинския дух на JTI.

Използвайте Кодекса във вашите взаимоотношения с колеги, партньори или доставчици, обсъждайте го, разбирайте го и – най-важното – живейте според него. Всеки ден.

Един екип. Едно поведение. Един успех.


Хауърд Паркс
Старши Вицепрезидент „Човешки ресурси“ и CCO

„Използвайте Кодекса във вашите взаимоотношения с колеги, партньори или доставчици, обсъждайте го, разбирайте го и – най-важното – живейте според него. Всеки ден.“

Назад Въведение
Напред За този кодекс