Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítejte u nejnovější verze Kodexu chování společnosti JTI. Kodex byl aktualizován a nyní je snadno přístupný online a prostřednictvím mobilních zařízení.

Pro každého z nás Kodex něco znamená. Pro některé z vás je popisem toho, kým jako společnost jsme, a etických standardů, k jejichž dodržování se všichni zavazujeme. Pro jiné je vodítkem, které jim v každé situaci pomáhá se rozhodnout, co udělat. Pro mě osobně je pak také připomínkou toho, proč jsem hrdý na to, že pro tuto společnost pracuji už více než 35 let.

Kodex ve své podstatě nastiňuje naše závazky ve čtyřech hlavních oblastech: naši zaměstnanci, naše produkty, naše obchodní poctivost a naše role ve společnosti. Popisuje, co se od každého z nás očekává, bez ohledu na to, na jaké úrovni ve společnosti, v jakém útvaru nebo na jakém trhu pracujeme. V situacích, které jsou nejasné, vám Váš průvodce (Your Guide) může pomoci se rozhodnout a zároveň cítit větší jistotu, že jste se rozhodli správně.

Vyzývám všechny manažery, aby šli příkladem a etické chování propagovali v rámci svých týmů. Očekávám, že budou vytvářet takové prostředí, které bude podporovat porozumění a otevřenou diskusi, v níž se zaměstnanci nebudou obávat vyjadřovat své názory. Jedině naším společným odhodláním „dělat to, co je správné“ totiž dokážeme splnit naše obchodní cíle a zajistit, aby pravá podstata společnosti JTI zůstala zachována a i nadále rostla.

Používejte tedy Kodex při jednání s kolegy, partnery či dodavateli, diskutujte o něm, rozumějte mu, a především se podle něj chovejte. Každý den.

Jeden tým. Jeden způsob chování. Náš úspěch. (One Team. One Conduct. Our Success.)


Howard Parks
Vice-prezident pro lidské zdroje a ředitel oddelení pro dodržování předpisů

„Použijte kodex při jednání s kolegy, partnery nebo dodavateli, diskutujte o něm, porozuměte mu a především se s ním ztotožněte.“

Prev Úvodní slovo výkonného ředitele (CEO)
Next O tomto kodexu